Hallå där, Anders Dahlberg 

10 november Professorn i mykologi vid SLU som nyligen gästade politiknyhetssajten Altingets skogliga nätverk svarar på frågor om svamp och respons.

Hallå där, Anders Dahlberg 
Anders Dahlberg. Foto: Jenny Svennås-Gillner/SLU.

Vilken är svamparnas roll i svenskt skogsbruk, förenklat sett? 

– Svamparna är trädens motorer och fungerar som deras förlängda rötter för upptagning av näring och vatten ur marken. Varenda rotspets försörjs av svamparnas mycel, vilket kan förstora rotsystemet upp till tusen gånger. 

Vad kan dagens skogsbruk göra för att gynna svamparna? 

– Vi kan göra mycket. Det kommer alltid att finnas svamp, men för de rödlistade arterna som har så speciella krav på sin miljö och är ovanliga blir det väldigt svårt med återetablering vid exempelvis en kalavverkning.  

– Återetableringen går att gynna med exempelvis mindre hyggen, längre omloppstider och sparande av hänsynsträd. Ett bra trakthyggesbruk där man tänker på detta kan vara bättre än ett dåligt hanterat hyggesfritt. 

Finns det någon ekonomi i att ta hänsyn till svamparna? 

– Måste det finnas ekonomi i allting hela tiden? Å andra sidan är alla träd omgivna av mikroorganismer, bland annat svampar. Och självklart har dessa stor betydelse för trädens välmående. 

Vilken respons fick du av nätverksdeltagarna? 

– Ett stort intresse och en önskan om handfasta råd. Men det kan vara svårt att anpassa generella råd lokalt. Det handlar om vilken målbild man har med sin skog. Vi är bra på att förvalta skog för att gynna exempelvis jakt eller att gynna virkesproduktion, men vi kan också förvalta skogar som passar svamparna. Det finns en styrka i att många gör på olika sätt. 

UR SKOGEN 10/2023

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb