Håll koll på lastbilens brandskydd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Dafo Vehicle Fire Protection.
Om en timmerbil drabbas av brand utan att ha rätt släckningsutrustning är det inte säkert att försäkringen gäller. Medvetenheten om detta, och brandskyddsnormer överhuvudtaget, varierar, enligt Dafo Vehicle som utvecklar släckningssystem.
Motor, hydraulik, bränsle och elinstallationer  - samtliga utgör brandrisker på lastbilen. Brandförloppet kan ofta bli snabbt och då räcker inte en handsläckare. Det här gör att försäkringsbolag ställer krav på fast släckningsanläggning vid transport av rundvirke, flis och torv.
Även Brandskyddsföreningens regelverk säger att samtliga fordon och arbetsmaskiner i brandfarlig miljö ska vara säkerhetsutrustade så att brand förebyggs. Brandskyddsföretaget Dafo Vehicle tycker att kunskapen om kraven är varierande i åkeribranschen.

– Många har bra koll men framför allt i södra Sverige ser vi att det ofta missas på lastbilar och lastbilar med lastväxlare. Har man till exempel ett åkeri som transporterar timmer och annat lättantändligt fibröst material är det inte helt ovanligt att det missas. Men alla dessa fordon måste ha denna typ av släcksystem, säger Joakim Johansson, businessmanager hos Dafo Vehicle, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Ett bra släckningssystem har detektorer som larmar på ett mycket tidigt stadium innan föraren eller operatören ens upptäckt branden. Dessutom ska släckningsmedlet vara effektivt och gärna icke frätande. Dafo Vehicle använder exempelvis ett icke korrosivt, vätskebaserat släckningsmedel.
– Vid en eventuell brand i den här typen av fordon, dessutom lastat med lättantändligt material, vill man såklart i första hand undvika personskador. Men även att branden sprider sig till omgivningen. Om fordonet står placerat ute i skogen för att lasta timmer eller vid en depå är det tyvärr inte långt bort att branden sprider sig utanför fordonet, säger Fredrik Martini, säljare på företaget.
 
Publicerad:
 • Kraftiga skogsbränder kan öka kolupptag

  Kategorier: skogsbränder, kolupptag
  Skogen som växer upp efter en skogsbrand kan, under vissa förhållanden, kompensera för brandens kolutsläpp, enligt amerikanska klimatforskare.
 • Annons
 • Drifttid upp, prestation ned

  Uppstädning efter stormar drog sannolikt ned skogsmaskinernas effektivitet i den senaste produktivitetsundersökning som gjorts.
 • Fossilfritt hela vägen till kund

  Södra lanserar nu produkter där ingen fossil energi använts vare sig inom framställning eller transport.
 • Annons
 • ”Produktivitet får inte gå ut över kvalitet”

  När kraven på lönsamhet, produktivitet och hänsyn ska samsas är det upp till entreprenören och ytterst maskinföraren att lösa ekvationen. Just produktivitet är ett laddat ord och många vill hellre prata om kvalitet.
 • Ny klassning av bränsleved

  Den 13 september inför Biometria klassning av bränsleved i två klasser, prima och utskott.
 • Annons