Håliga träd kartlagda

24 september 2009 Efter 10 års arbete är nu inventeringen klar. 129 584 grova och ihåliga träd i hela Östergötland har undersökts i en kartläggning av Länsstyrelsen. Det första av sitt slag i världen.

— Antalet träd kan verka mycket men är faktiskt bara en spillra av vad som funnits, säger projektledaren för inventeringen, Kenneth Claesson. Vi vet att det bara är någon procent av vad som fanns i landskapet för 250 år sedan.

Eken är det vanligaste trädslaget i inventeringen. Ungefär hälften av de gamla och grova träden hotas av igenväxning av sly och andra träd och riskerar därmed att dö i förtid. I samarbete med många markägare har Länsstyrelsen kunnat genomföra frihuggning av framför allt grova ekar i landskapet.

Läs mer och ladda ner rapporten Skyddsvärda träd i Östergötland»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb