”Gyllene tillfälle att avverka”

18 september 2017 - Det är sällan vi brukar ge det generella rådet till landets alla skogsägare att det är ett bra läge för avverkning. Men faktum är att mycket talar för att det är ett gyllene tillfälle att avverka just denna höst, säger Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige, i ett pressmeddelande.

”Gyllene tillfälle att avverka”

Både svensk cellulosaindustri och trävaruindustri går på högvarv just nu, vilket leder till en mycket stark efterfråga på timmer och massaved och höga priser för landets 325 000 skogsägare.

Den globala produktionen av trävaror går på högvarv och svenska sågverk bekräftar att i stort sett alla marknader går bra. Detta innebär en ökad efterfråga på timmer och i sin tur höga priser över hela landet. Timmer är alltid viktigast för skogsägarens rotnetto men även massavedspriserna har höjts från syd till norr som en effekt av den kraftiga industriutbyggnaden. För landets skogsägare betyder det att de går en ovanligt gynnsam höst till mötes.

Och det gäller att passa på, råder Danske Bank. Virkesmarknaden svänger snabbt och redan nästa höst kan situationen vara förändrad. Trävarukonjunkturen har varit uppåtgående de senaste 18 månaderna och historiskt sett brukar konjunkturen vika nedåt efter en sådan period. En fortsatt stark krona gentemot pundet och dollarn kommer dessutom att pressa sågverken på sikt.

– Vi råder de skogsägare som vill öka sin avverkning att inte invänta ett ännu högre pris utan ta tillfället i akt. För att nyansera rådet kan vi säga att grantimmer är hetare än tall och barrmassaved hetare än löv. När det är tryck i virkesmarknaden förekommer ofta olika premier och tillägg, därför måste skogsägarna själva säkerställa att de får rätt pris, säger Johan Freij.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb