Gudrun gav ny skogsförsäkring

25 januari 2007 Skogsförsäkringen var inte tillräckligt omfattande. Det konstaterar Länsförsäkringar i spåren av stormen Gudrun.

Gudrun gav ny skogsförsäkring

Även försäkrade skogsägare fick stora ekonomiska förluster när vissa skador inte täcktes av försäkringen. Bland annat omfattades inte förstörda skogs-, bilvägar och skogsdiken samt kostnader för att föryngra skogen tidigare än planerat.
— I vår nya skogsförsäkring finns ett bättre skydd för den typen av skador. Dessutom kan försäkringen bli billigare om man genomför vissa skadeförebyggande åtgärder, säger Fredrik Daveby, vd Länsförsäkring Kronoberg.
Numera är också försäkringsbeloppet fastställt i försäkringsbrevet vilket innebär att det blir enklare för skogsägaren att se hur stor ersättningen blir om skogen skulle drabbas av en skada. Taket är satt till 20 000 kronor per hektar. Kostnaden för försäkringen varierar beroende på fastighetens storlek. I normal-fallet är den 20 till 25 kronor per hektar och år.

Här några exempel på vad den nya skogsförsäkringen ersätter:
• Skadad areal från minst 0,5 hektar (tidigare var gränsen en hektar). Tidigare begränsning om att högst ersätta 5 hektar med ytor på 0,5-1 hektar har tagits bort.
• Föryngringskostnader vid skada.
• Virkesförluster och fördyrad avverkning i växande skog vid skada.
• Del av återställandekostnaden om skogsbilväg eller skogsdike skadas.
• Uppdaterad skogsbruksplan om det behöver göras efter skada.
— Vi har en kraftig tillströmning av nya kunder efter stormen, fortsätter Fredrik Daveby. Väldigt många kompletterar upp sin försäkring på grund av ökad risk för plantskador, nu när de får en större andel plantskog efter stormen. Många gånger kan man säga att plantskyddet uppfattas som väl så viktigt som stormskyddet för den som har valt att försäkra sin skog.
Före stormen Gudrun var cirka en tredjedel av skogsägarna försäkrade. I dag har långt över hälften av skogsägarna försäkrat sin skog.
— Det var i första hand de mindre skogsägarna som inte var försäkrade. Att en hektar skulle blåsa ned var så osannolikt att man hade avstått försäkringen, förklarar Fredrik Daveby.

Länsförsäkringar är en federation av regionala, fristående bolag. Den nya skogförsäkringen går att få över hela landet, men priset kan variera beroende på riskskäl och lokal prissättning.

Text: Erik Vikström

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb