Gudaträd ska utrotas i Skåne

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Wikimedia Commons.
Länsstyrelsen i Skåne vill utrota parkträdet gudaträd. Kommuner och kyrkogårdsförvaltningar uppmanas att inventera antalet träd och ta fram en plan för hur de ska utrotas.

Bakgrunden är att  EU tagit med trädet i sin förteckning över invasiva främmande arter. 

Annons
Annons

– Det är hög tid att påbörja ett systematiskt arbete mot invasiva främmande arter. Lagstiftningen är på plats och vi väljer att i första hand rikta oss till länets offentliga aktörer för att de ska se över förekomsten av gudaträd på sina egna fastigheter, säger Lisbet Neil Stephens, handläggare på Länsstyrelsens naturprövningsenhet, i ett pressmeddelande.

I augusti beslutade EU att ta med 17 nya arter  i förteckningen över invasiva främmande växter och djur, bland dem gudaträdet.

– Varje gudaträd behöver tas bort. Gudaträd orsakar idag stora skador på många platser i Europa och USA. Dels tränger de undan andra arter, dels skadar rötterna hus, trottoarer och vägar. Därför har EU beslutat att träden inte får säljas eller växa i någon medlemsstat, säger Nils Carlsson, expert på invasiva främmande arter på Länsstyrelsen Skåne och Naturvårdsverket.

Problemen med gudaträd har vuxit i takt med att klimatet har blivit varmare.

– Gudaträdet är en främmande växtart som tidigare hållit sig på sin plats, men de senaste åren har träden börjat blomma och sätta frön. När det gäller gudaträdet har vi förutsättningar att agera i tid innan problemen för samhället och enskilda blir stort, säger Nils Carlsson.

 

PRIVATPERSONER BÖR AGERA

Gudaträdet förekommer även i trädgårdar. Nils Carlsson påpekar att även privatpersoner behöver agera för att få bort trädet.

– ­Det är tråkigt och kostsamt, men vi behöver göra något nu. Att såga ned trädet räcker tyvärr inte, utan gudaträdet kräver kemisk bekämpning.

Kommunerna och Lunds stift har nu tid på sig till 1 februari 2020 att svara på frågor om gudaträdets utbredning, och hur det ska bekämpas.

Fakta: Gudaträd (Ailanthus altissima) Gudaträd har sitt ursprung i Kina men har planterats i stadsmiljö i många länder i Europa eftersom de är toleranta mot torka och luftföroreningar. De är snabbväxande, har hög fröproduktion, hög grobarhet och kan få fäste i jordar som exponeras i sprickor i asfalt, betong eller gamla husfasader. Gudaträd är en av 66 arter på EU:s förteckning över invasiva främmande djur och växter. 

Källa: Länsstyrelsen i Skåne.

 

Publicerad:
 • Fortsatt försämrad lönsamhet i skogsbruket

  Skogsbrukets lönsamhet fortsatte att falla under fjolåret, visar Skogsbruksindex.
 • Annons
 • Avverkningskostnad når Gudrun-nivå

  Kostnaderna för att föryngringsavverka fortsätter att öka. Inte sedan efter stormen Gudrun 2005 har de varit lika höga, enligt uppgifter från Skogsstyrelsen och Skogforsk.
 • Nu ska sågspånsolja bli bensin

  Kategorier: biobränslen, pyrolys
  Framställning av bioolja från sågspån tar nästa steg. Nu ska tusentals ton olja processas till bensin.
 • Annons
 • Norra Skog delar ut en halv miljard

  Kategorier: Norra Skog
  Skogsägarföreningen Norra Skogs 27 000 medlemmar får dela på en halv miljard kronor i vinstdelning.
 • ”Enskild skogsägare ska inte bära kostnaden för artskydd”

  SKOGENdebatt. Nej LRF, artskyddsutredningen säger inte att det är den enskilda markägaren som ensam ska ta ekonomiskt ansvar för att bevara naturvärden. Det skriver Daniel Bengtsson, Birdlife Sverige, i en slutreplik.
 • Annons