Grotskotare slår standardmaskin

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Grot vid väg.
Grotskotare ger högre produktivitet och lägre kostnader än standardskotare vid genomsnittliga förhållanden, visar ett examensarbete vid SLU.

En skotare utrustad med grotrede har högre produktivitet och lägre kostnad per ton än en konventionell skotare som skotar grot. 

Annons
Annons

Den konventionella skotaren är dock att föredra på trakter med kort terrängtransportavstånd där den kan nyttjas som grotskotare i direkt samband med rundvirkesskotningen, enligt ett examensarbete av Daniel Frisch vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Han har gjort en sammanställning av de många olika system som används vid grotning samt en jämförande tidsstudie. 

Studien genomfördes i fält. Två skotare på två objekt i Södra Skogsägarnas område i Skövde studerades.

Grotskotarens medelprestation var 32,2 råton per effektiv arbetstimme utan stillestånd, Den konventionella skotaren hade en prestation på i medeltal 28,5 råton.

”Den konventionella skotaren hade en lägre tidsåtgång per lass med 18,9 minuter per skotat lass jämfört med grotskotarens 22,6 minuter. Detta ter sig logiskt med grotskotarens större lasstorlek: 12 ton jämfört med den konventionella skotarens 9. Kostnadsmässigt var grotskotaren ett bättre ekonomiskt alternativ än den konventionella skotaren. Vid ett genomsnittligt skotningsavstånd på 250 meter var kostnaden 26 kronor per ton för grotskotaren och 30 kronor per ton för den konventionella skotaren” skriver Daniel Frisch.

Hela hans examensarbete "GROT-skotning med rundvirkesskotare och GROT-skotare, en jämförande studie" kan du läsa här 

Publicerad:
 • Skogforsk blir kvar i Sävar

  Kategorier: Skogforsk, Norrbotniabanan
  Norrbotniabanans sträckning drabbar inte Skogsforsk försöksstation i Sävar. Det står klart efter Trafikverkets beslut.
 • Annons
 • ”Var fjärde avverkning kan stoppas”

  Var fjärde avverkning i nordvästra Sverige riskerat att stoppas med Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper, enligt LRF.
 • Skogsbruk i Laos

  Här byggs välfärd med hållbart skogsbruk

  BELÖNAD. I Laos får degraderad skogsmark nytt liv. Guldkvistbelönade jägmästaren Martin Forsén är vd för det svenska bolaget bakom idén, Burapha Agro-Forestry.
 • Annons
 • ”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”

  DEBATT. Det fanns en gång en tid då bevarandet av nyckelbiotoper, våra allra mest skyddsvärda skogar, var något att vara stolt över i det svenska skogsbruket  Idag har nyckelbiotoperna istället blivit ett skällsord och ett politiskt slagträ. Men det finns en oprövad väg framåt, skriver flera företrädare för naturvårdsorganisationer.
 • Nya kriterier för nyckelbiotoper i nordväst

  Skogsstyrelsen har beslutat att det ska ställas högre krav än tidigare för att ett skogsområde ska klassas som nyckelbiotop i nordvästra Sverige.
 • Annons