Grotskörd krävs för kvävegödsling

27 april 2007 Granskog i sydöstra Sverige får kvävegödslas om grenar och toppar tas ut i samband med föryngringsavverkning.

Samtidigt minskar möjligheterna att kvävegödsla skogsmark i norra Sverige. Det är några av de nya allmänna råd kring kvävegödsling som beslutats av Skogsstyrelsens styrelse.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb