Grotröran fortsätter

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
Grot. Foto: Lars Davner/SKOGENbild
Dyr teknik behövs för att den nya grotmätningen ska fungera. Foto: Lars Davner
Den nya lagen ska ge tydligare besked till skogsägaren. Men lagen dröjer.

De nya tilläggen till virkesmätningslagen är försenade. De ska sanera en del av prissättningen på trädbränslen, framförallt på flisad grot. Men röran på grotmarknaden med många olika mått och otydlig redovisning kommer alltså att fortsätta ett tag till.

Annons
Annons

Tilläggen som skulle ha kommit förra hösten kan tidigast träda ikraft hösten 2013. Skogsstyrelsen som utformat de nya reglerna hade hoppats på att det skulle räcka med nya föreskrifter inom den gamla lagens ramar. Men det gick inte utan en ny lag måste antas. Det innebär remisser, lagråd, riksdagsbeslut och avstämning med EU, och det tar tid.

VMU, Virkesmätning Utveckling är en avdelning inom SDC som ägs gemensamt av skogsbranschen. VMU leder arbetet för att hitta lämpliga fordonsvågar och system för fukthaltsmätning, som kommer att krävas på grund av den nya lagen. Lars Björklund är chef för VMU och konstaterar att de här kraven på mätning av grot är relativt omfattande och dyra.
–Egentligen var det ganska välkommet att den här förseningen inträffade. Det finns cirka 250 mottagningsterminaler för biobränslen. Och varje terminal behöver ny utrustning för cirka 200000 kronor.

Läs hela artikeln i SKOGEN 8/12.

Du som är medlem kan läsa hela artikeln och resten av tidningen på medlemssidorna.

 

Publicerad:
Bild för Lars Åkerman
Lars Åkerman
Frilansjournalist
 • "Smart skifte från fossilt till förnybart minskar utsläppen"

  DEBATT. Nej Magnus Nilsson, vattensängsmetaforen för EU:s utsläppshandel stämmer inte. Om utsläppen sjunker i en del av EU så stiger de inte i en annan del, skriver representanter för bland annat akademi och klimatinnovation i en replik.
 • Annons
 • En andra barkborrevåg sveper fram

  Kategorier: granbarkborren
  Istället för att övervintra angriper barkborrarna träd. En andra våg av angrepp sveper över södra och mellersta Sverige, enligt Skogsstyrelsen.
 • Virkesstudion kör igång

  Virkesstudion är tillbaks efter sommarpausen. I avsnitt 15 diskuteras det avvaktande läget på virkesmarknaden.
 • Annons
 • "Skifte från fossilt till förnybart minskar inte utsläppen"

  Kategorier: debatt, Magnus Nilsson
  DEBATT. Rätt skött kan skogen leverera råvaror utan att det spär på växthuseffekten. Men när skogsnäringen hävdar att ett ökat virkesuttag skulle dämpa växthuseffekten, då är man ute på hal is, skriver Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker.
 • Ökat intresse för avverkning i juli

  Den areal som anmälts för avverkning i juli var den största på nio år. En orsak kan vara skadeangreppen av granbarkborre.
 • Annons