Grot behöver politiska signaler 

21 december 2023 Skogforsk bedömer att uttaget av grot kan ökas rejält. Det framfördes vid  ett seminarium med en grupp riksdagsledamöter med energipolitiskt intresse. 

Grot behöver politiska signaler 
Foto: Jens Fältskog.

Svensk energiförsörjning har påverkats av förändrade handelsmönster som en följd av Rysslands krig mot Ukraina. Att ta ut mer grot i samband med föryngringsavverkningar är ett sätt att öka landets självförsörjningsgrad, samtidigt som det kan vara en viktig del i klimatomställningen.  

Det sa Maria Iwarsson Wide som forskar inom värdekedjor på Skogforsk när hon och kollegan Anders Eriksson var inbjudna till riksdagen för att presentera forskningsläget i höstas. De berättade bland annat också att grot på nytt börjar efterfrågas i större skala av kraftvärmeverken. 

Om all grot över hela landet skulle användas utgör det enligt Skogforsks beräkningar en energipotential motsvarande 39 terawattimmar.  

Maria Iwarsson Wide.

– I dag tas det ut grot motsvarande sju-åtta terawattimmar, men det går att ta ut 21 på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi skulle alltså kunna trippla dagens uttag, säger Maria Iwarsson Wide. 

Enligt henne var detta information som riksdagspolitikerna tog till sig.  

Problemet är dock att mycket av de outnyttjade resurserna finns i norra Sverige där det i dag finns liten eller ingen ekonomi i grothantering. 

– Det behövs politiska signaler till entreprenörerna för att de ska våga investera i maskiner och utrustning, och det upplevde jag att politikerna tog med sig från seminariet, säger Maria Iwarsson Wide. 

UR SKOGEN 11/2023

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb