TREND.

Grön obligation ger trippelvinst

22 mars 2018 Gröna obligationer kan finansiera ­miljövänliga projekt och därmed gynna såväl utgivare och investerare som planeten.

Sveaskog har gett ut en grön obligation på en miljard kronor med hållbart skogsbruk som grund. Sådana obligationer kan finansiera miljövänliga projekt och intresset bland investerare är stort.

diagramIntresset för gröna obligationer har efter ett mellanår 2015 tagit fart på allvar. Observera att stapeln för 2018 alltså bara avser januari. Gröna obligationer är ett relativt nytt inslag på kapitalmarknaden och tillväxtkurvan pekar nästan rakt uppåt. På tio år har värdet på utgivna ­gröna obligationer gått från noll till 384 miljarder dollar, runt 2 500 miljarder kronor. 
Ändå utgör de fortfarande bara en liten andel av hela den globala obligationsmarknaden, cirka 0,5 procent. Sverige har kommit lite längre, här utgör de drygt fyra procent av obligationsmarknaden.

Efterfrågan ökar stadigt och emissionerna är ofta övertecknade. När Sveaskog i höstas emitterade en grön obligation blev den snabbt övertecknad av 22 investerare som ville satsa pengar på åtgärder som gynnar ett hållbart skogsbruk.

Vad är egentligen en grön obligation?
– Det är ett lån på kapitalmarknaden där man via investerare tar in pengar som uteslutande ska användas för att finansiera ­kvalificerade gröna projekt. Det kan exempelvis handla om nya tekniker för omställning till förnybar energi, vattenåtervinning eller mer miljövänlig infrastruktur, säger Lars Mac Key, ansvarig för hållbara produkter på Danske Banks avdelning för kredit­kapitalmarknader.
Projekten ska ha påvisad miljönytta som också ska återrapporteras till investerarna, tillägger han.

Vilka investerar i gröna obligationer?
– Framför allt fonder och förvaltare av det institutionella kapitalet, exempelvis pensionsfonder och försäkringsbolag.
Vilken avkastning kan man räkna med?
– Avkastningen på Sveaskogs femåriga obligation är 1,10 procent per år. De gröna obligationerna har i många fall även haft en bättre utveckling i andrahandsmarknaden än vanliga obligationer och det har funnits möjligheter att sälja med vinst, säger Lars Mac Key.

Enligt honom finns det ett stort sug bland investerare att låna ut pengar till projekt som ger positiva miljöeffekter.
– Efterfrågan är mycket stor, vilket gör att man är beredd att betala mer för gröna obligationer än vanliga obligationer, ibland upp till sju-åtta baspunkter mer.
Varför ökar intresset?
– Allt fler investerare värderar miljö och sociala värden högt och vill satsa pengar i projekt som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Ett försäkringsbolag är till exempel intresserade av initiativ som minskar effekterna av klimatförändringen, eftersom dessa ofta blir väldigt kostsamma. I Sverige har vi fortfarande stormen Gudrun i färskt minne.

Läs mer om gröna obligationer och andra investeringsformer i SKOGEN 2/2018.
Läs SKOGEN-numret digitalt

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb