”Gränsen nådd för arealen skyddad skog”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Svenskt skogsbruk och dess produkter är den viktigaste pusselbiten i klimatarbetet. Därför bör arealen skogsmark som undantas från brukande inte öka, skriver John Widegren (M) landsbygdspolitisk talesperson i SvD.

Skogsbruket spelar en central roll för miljön och klimatet, enligt John Widegren.

Annons
Annons

”Skogen och produkter från skogen, vilka i många fall ersätter fossilbaserade motsvarigheter, binder cirka 55 miljoner ton koldioxid varje år. Det är mer än Sveriges totala utsläpp förra året. Mycket av produkterna går dessutom på export och bidrar till att sänka utsläppen utomlands”, skriver han.

De senaste 20-30 åren har skogsbruket på olika sätt  bidragit till den biologiska mångfalde, enligt John Widegren.

Men allt större krav på miljövård, som i grund och botten är bra, har i praktiken inneburit att regleringarna börjar komma tillbaka och beskära handlingsfriheten för skogsägarna, fortsätter han.

”Svensk skogsindustri investerar årligen runt 15 miljarder kronor. De behöver garanteras råvara för att slippa importera virke från länder med mindre klimatsmart skogsbruk”.

.Moderaterna anser att gränsen, arealmässigt, för hur mycket skog som kan tas ur produktion har passerats. 

”Moderaterna skjuter i sin budget till extra pengar för att säkerställa att det finns tillräckligt med medel för att sköta redan skyddad skog. I syfte att bibehålla höga naturvärden och kontinuerligt följa upp behovet av fortsatt skydd.  Men också pengar för att säkerställa att det pengar för redan ingångna avtal för skydd av skog”, enligt John Widegren.

Läs artikeln i SvD

Publicerad:
 • Grangallrat

  Här gallras mot gnaget

  VILTSKADOR. I ett småländsk granbestånd pågår just nu ett experiment. Här gallras bara längs med varannan stickväg för att man ska kunna se om omfattningen av kronhjortens skador påverkas. 
 • Annons
 • Mellanskog gör rekordutdelning

  Mellanskog delar ut drygt 56 miljoner kronor till sina 26 000 medlemmar. Det är den högsta utdelningen i skogsägarföreningens historia.
 • Magnus Ekström

  Rotpost kan öka i vår

  SÄLJFORM. För några år sedan var marknaden för rotposter och leveransrotköp glödhet. Med sjunkande timmerpriser har den svalnat rejält, men kan kanske komma igång igen i vår, säger Magnus Ekström som är skogsrådgivare på Hushållningsällskapet.
 • Annons
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • Annons