”Gränsen nådd för arealen skyddad skog”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Svenskt skogsbruk och dess produkter är den viktigaste pusselbiten i klimatarbetet. Därför bör arealen skogsmark som undantas från brukande inte öka, skriver John Widegren (M) landsbygdspolitisk talesperson i SvD.

Skogsbruket spelar en central roll för miljön och klimatet, enligt John Widegren.

Annons
Annons

”Skogen och produkter från skogen, vilka i många fall ersätter fossilbaserade motsvarigheter, binder cirka 55 miljoner ton koldioxid varje år. Det är mer än Sveriges totala utsläpp förra året. Mycket av produkterna går dessutom på export och bidrar till att sänka utsläppen utomlands”, skriver han.

De senaste 20-30 åren har skogsbruket på olika sätt  bidragit till den biologiska mångfalde, enligt John Widegren.

Men allt större krav på miljövård, som i grund och botten är bra, har i praktiken inneburit att regleringarna börjar komma tillbaka och beskära handlingsfriheten för skogsägarna, fortsätter han.

”Svensk skogsindustri investerar årligen runt 15 miljarder kronor. De behöver garanteras råvara för att slippa importera virke från länder med mindre klimatsmart skogsbruk”.

.Moderaterna anser att gränsen, arealmässigt, för hur mycket skog som kan tas ur produktion har passerats. 

”Moderaterna skjuter i sin budget till extra pengar för att säkerställa att det finns tillräckligt med medel för att sköta redan skyddad skog. I syfte att bibehålla höga naturvärden och kontinuerligt följa upp behovet av fortsatt skydd.  Men också pengar för att säkerställa att det pengar för redan ingångna avtal för skydd av skog”, enligt John Widegren.

Läs artikeln i SvD

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons