Granens kottsättande gen funnen

9 september 2022 Det råder brist på förädlade granplantor. Ett genombrott inom forskningen kan på sikt säkra tillgången.

Granens kottsättande gen funnen

Plantförädling blir allt mer aktuell, inte minst för att klimatanpassa de svenska skogarna. Men det råder brist på förädlade granplantor. Detta beror enligt SLU på att granen har så lång ungdomstid, upp till 25 år, och oregelbunden kottsättning.

Men nu har SLU och  KTH  i samarbete med Skogforsk kartlagt den genetiska mekanik som reglerar granens kottsättning. Det har man gjort genom att studera Acroconagranen som har en mutation som gör att den bildar kottar redan några år efter sådd.

När nu arvsanlaget är identifierat kan det användas i förädlingsprogrammet för gran.

– Vi tänker oss att egenskapen temporärt introduceras i de träd som används i fröodlingarna för att öka kottsättningen där, men att egenskapen därefter korsas bort från de träd som planteras ut i skogen, så att dessa sätter kottar som vanligt, säger Jens Sundström, ansvarig forskare för projektet, i ett pressmeddelande från SLU.

Den nya  studien publiceras  i den vetenskapliga tidskriften New Phytologist.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb