Granen växer uselt i norr

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Skruvad gran
Inte så här skruvat växer granen i norr, men betydligt långsammare än tallen. Foto: Matts Bildström/SKOGENbild
Forskningsprogrammet Future Forests redovisar att granen växer sämre än tall i stort sett överallt norr om Mora.

– Vi har gjort simuleringar som visar att granen i Ångermanlands och Västerbottens kustland producerar 15 procent mindre än tall. Fast det är nog för lågt räknat för Norra Sverige sammantaget. Med hjälp av nyare fältförsök kan man dra slut- satsen att verkligheten ligger någon stans mellan 15 och 70 procent, säger professor Urban Nilsson på SLU.

Annons
Annons

I praktiken är det förstås älgen som får stora och små skogsbrukare att använda så mycket gran. Men folk sätter också gran på bördiga marker bara för att det ska växa bättre. Hur har missuppfattningen att granen växer bättre än tallen uppstått?
–Jag vet inte. Det hela är ju lite märkligt, längre tillbaka i tiden odlades mycket tall. Men nu har faktiskt många dragit ner på granen igen efter att vi har börjat diskutera de här resultaten, säger   Urban Nilsson.

Forskarna är famlande och vet inte vad skillnaden mellan trädslagen beror på.
–En hypotes är att granen har svårare att komma åt näringen. Om man gödslar gran i Norrland växer den ofta lika bra som tallen. Vi har börjat studera den saken.

På kalkrika marker i Jämtland sätts av tradition ofta gran men även på sådana ståndorter finns det fältförsök där tallen växer bättre. Det finns ett   undantag i norr där granen kan ge mer virke än tall, även om tallen får stå orörd av älg. Det är i de bördigaste liderna.
– Men upp till så pass bra marker som friska lågörtsmarker växer tallen bättre.

SKOGEN 9/2013

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Höjda sågtimmerpriser i hälften av kommunerna

  Massavedspriserna sänktes i flera regioner medan sågtimmerpriserna höjdes i i 139 av landets 290 kommuner. Så summeras september av Virkesbörsen.
 • Annons
 • Fredrik Munter

  Utdelning kan utebli

  MELLANSKOG. Pandemin satte stopp för den utlovade vinst­delningen till medlemmarna, men en ny timmerpremie är ett led i arbetet för ökad medlemsnytta i landets kanske besvärligaste virkesområde.
 • Fjällnära ersättningsärenden prioriteras

  Skogsstyrelsen lovar att skyndsamt slutföra hundra pågående ersättningsärenden rörande fjällnära skog.
 • Annons
 • Matts Rolander

  Hållbar skog – bra reklam

  På brandområdet i Västmanland växer det nu så det knakar och Matts Rolander som är Skogsstyrelsen regionala viltsamordnare i Svealand ser ett stort röjningsbehov i tallungskogen. 
 • ”Skogsindustrin föröder svensk natur och våra barns framtid”

  "Skogsindustrierna och politikerna uppvisar en brist på helhetssyn. Det är bråttom att rädda vår natur. Den siste november ska skogspolitiska utredningen lämna sitt betänkande", skriver Peter Lindgren på DN:s insändarsidor och ger förslag på åtgärder.
 • Annons