Granbarkborrar tvingar Sveaskog avverka

27 april 2007

Den kraftiga stormen Per i januari medförde att ca 750 000 kubikmeter (m3fub) virke föll på Sveaskogs marker i Götaland och Bergslagen skriver Sveaskog i sin delårsrapport.

Därtill är ca 150 000 m3fub angripet av granbarkborre. En viss ökning av upparbetningskostnaderna har skett, men dessa kompenseras av den höjda prisnivån för sågtimmer, flis och massaved i norra och mellersta Sverige

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb