ÅTERVINNING.

Gran värmer nollåtta

28 februari 2017 När julen dansats ut fortsätter stockholmarnas granar att göra nytta i en ny biokolsanläggning i Högdalen. 

Gran värmer nollåtta

I januari blev Stockholm först i världen med en urban kolsänka. I en modern kolmila i Högdalen förvandlas trädgårdsavfall, kvistar, ris och uttjänta julgranar till biokol efter att ha malts ner till centimeterstora bitar och hettats upp till cirka 800 grader. Anläggningen beräknas pro­ducera cirka 300 ton biokol per år som tillsammans med grus kommer att ersätta jorden i Stockholms planteringar. 

Under processen bildas även gas som bränns för att hålla processen vid liv. Överskottsvärmen skickas ut i Stockholms fjärrvärmenät och räcker i dagsläget för att värma motsvarande cirka 80 trerumslägenheter.
– Effekten från anläggningen kompenserar för cirka 700 bilars utsläpp, säger Mattias Gustafsson, projektledare på Stockholm vatten som tillsammans med Fortum står bakom anläggningen.

Planer finns på ytterligare fyra anläggningar.

SKOGEN 2/2017

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb