Gran tar plats i skötselberget

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det finns ett stort och uppdämt behov av skötsel i skyddade områden. Merparten av skötselbehovet inkluderar gran i någon form, enligt en rapport från Skogsstyrelsen.
Det är skog som skyddas av Skogsstyrelsen som nu inventerats för att se vilka skötselinsatser som behövs. Det är den största undersökning på temat som Skogsstyrelsen gjort. Och enligt rapporten finns ett brådskande behov av skötsel för att bevara den biologiska mångfalden. Den visar också var skötselbehoven finns, vilka åtgärder som krävs – och hur brådskande det är.

 

Annons
Annons

Skogsstyrelsen skyddar totalt 72 000 hektar genom antingen biotopskydd eller naturvårdsavtal. Skydden är spridda på 14 000 områden. Bedömningen är att 60 procent av dessa områden behöver någon typ av skötselinsats.
Störst tycks behovet vara av att åtgärda inväxning av gran. I ungefär hälften av områdena anges att trädslag behöver avvecklas eller glesas ut och det handlar då oftast om gran. När det gäller avveckling så står gran för hela 95 procent som behöver tas bort genom att fällas eller ringbarkas. När behov finns att glesa ut är andelen gran 70 procent. 
Ett annat stort behov är friställning av träd eller trädgrupp. Även då handlar ofta om att minska konkurrens från gran.
Att öka mängden död ved är tillhör de mest angelägna skötselinsatserna. Även ett stort behov av naturvårdsbränning finns ute i skogsmarkerna.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Sådd ger mer kvalitetstimmer"

  Det är konstigt att sådd och självsådd står för så liten del av föryngringen, tycker Per Jonasson, skogsägare och skogspoddare, när han intervjuas i Sista ordet.
 • Annons
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Annons
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Annons