Gran tar plats i skötselberget

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det finns ett stort och uppdämt behov av skötsel i skyddade områden. Merparten av skötselbehovet inkluderar gran i någon form, enligt en rapport från Skogsstyrelsen.
Det är skog som skyddas av Skogsstyrelsen som nu inventerats för att se vilka skötselinsatser som behövs. Det är den största undersökning på temat som Skogsstyrelsen gjort. Och enligt rapporten finns ett brådskande behov av skötsel för att bevara den biologiska mångfalden. Den visar också var skötselbehoven finns, vilka åtgärder som krävs – och hur brådskande det är.

 

Annons
Annons

Skogsstyrelsen skyddar totalt 72 000 hektar genom antingen biotopskydd eller naturvårdsavtal. Skydden är spridda på 14 000 områden. Bedömningen är att 60 procent av dessa områden behöver någon typ av skötselinsats.
Störst tycks behovet vara av att åtgärda inväxning av gran. I ungefär hälften av områdena anges att trädslag behöver avvecklas eller glesas ut och det handlar då oftast om gran. När det gäller avveckling så står gran för hela 95 procent som behöver tas bort genom att fällas eller ringbarkas. När behov finns att glesa ut är andelen gran 70 procent. 
Ett annat stort behov är friställning av träd eller trädgrupp. Även då handlar ofta om att minska konkurrens från gran.
Att öka mängden död ved är tillhör de mest angelägna skötselinsatserna. Även ett stort behov av naturvårdsbränning finns ute i skogsmarkerna.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Aska skyddar mot snytbagge

  Snytbaggar vill inte gnaga på skogsplantor som tagit upp ämnen från aska, visar ny forskning.
 • Annons
 • Tjäderärende prövas i Högsta domstolen

  Ett ärende rörande en avverkning som stoppades på grund av tjäder kommer att prövas av Högsta domstolen.
 • Klimatförändringar minskar kolbindning i regnskog

  ​​​​​​​Klimatförändringar kan minska regnskogens förmåga att binda koldioxid. Fotosyntesen i bladen fungerar sämre vid ökad hetta, enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet.
 • Annons
 • Nytt nummer på gång!

  Vilken dag som helst får prenumeranterna SKOGEN 9/2022 i brevlådan – men redan nu finns nya numret tillgängligt i digital form. För både prenumeranter och alla andra. Temat den här månaden är Natur- och viltvård.
 • Forskarupptäckt kan göra träd torktåliga

  Vid studier av lignin gjorde forskare en upptäckt som kan användas för att göra träd mer motståndskraftiga mot torka.
 • Annons