Gran tar plats i skötselberget

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det finns ett stort och uppdämt behov av skötsel i skyddade områden. Merparten av skötselbehovet inkluderar gran i någon form, enligt en rapport från Skogsstyrelsen.
Det är skog som skyddas av Skogsstyrelsen som nu inventerats för att se vilka skötselinsatser som behövs. Det är den största undersökning på temat som Skogsstyrelsen gjort. Och enligt rapporten finns ett brådskande behov av skötsel för att bevara den biologiska mångfalden. Den visar också var skötselbehoven finns, vilka åtgärder som krävs – och hur brådskande det är.

 

Annons
Annons

Skogsstyrelsen skyddar totalt 72 000 hektar genom antingen biotopskydd eller naturvårdsavtal. Skydden är spridda på 14 000 områden. Bedömningen är att 60 procent av dessa områden behöver någon typ av skötselinsats.
Störst tycks behovet vara av att åtgärda inväxning av gran. I ungefär hälften av områdena anges att trädslag behöver avvecklas eller glesas ut och det handlar då oftast om gran. När det gäller avveckling så står gran för hela 95 procent som behöver tas bort genom att fällas eller ringbarkas. När behov finns att glesa ut är andelen gran 70 procent. 
Ett annat stort behov är friställning av träd eller trädgrupp. Även då handlar ofta om att minska konkurrens från gran.
Att öka mängden död ved är tillhör de mest angelägna skötselinsatserna. Även ett stort behov av naturvårdsbränning finns ute i skogsmarkerna.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Kraftiga skogsbränder kan öka kolupptag

  Kategorier: skogsbränder, kolupptag
  Skogen som växer upp efter en skogsbrand kan, under vissa förhållanden, kompensera för brandens kolutsläpp, enligt amerikanska klimatforskare.
 • Annons
 • Drifttid upp, prestation ned

  Uppstädning efter stormar drog sannolikt ned skogsmaskinernas effektivitet i den senaste produktivitetsundersökning som gjorts.
 • Fossilfritt hela vägen till kund

  Södra lanserar nu produkter där ingen fossil energi använts vare sig inom framställning eller transport.
 • Annons
 • ”Produktivitet får inte gå ut över kvalitet”

  När kraven på lönsamhet, produktivitet och hänsyn ska samsas är det upp till entreprenören och ytterst maskinföraren att lösa ekvationen. Just produktivitet är ett laddat ord och många vill hellre prata om kvalitet.
 • Ny klassning av bränsleved

  Den 13 september inför Biometria klassning av bränsleved i två klasser, prima och utskott.
 • Annons