Gott om rött guld i Svealand

10 augusti 2007 Jämfört med de tre föregående åren verkar det finnas ungefär dubbelt så mycket lingon att plocka i Svealand jämfört med medeltalet för åren 2003-2006. Men lingonplockarna i Götaland och Norrland får finna sig i skördar långt under de toppnoteringar vi hade år 2004 i Götaland och 2006 i Norrland

Gott om rött guld i Svealand

Tillgången på lingon tycks bli mycket god i Svealand, klart bättre än under de närmast föregående åren. I Götaland och Norrland är dock situationen annorlunda, här pekar prognosen på sämre tillgång än vanligt,
säger Göran Kempe vid Riksskogstaxeringen vid SLU

– Man skall dock ha klart för sig att prognosen avser medelvärden för stora områden, varför det säkert finns lokaler i både Götaland och Norrland med god tillgång på lingon, någon katastrof är det nämligen inte fråga om, säger Göran Kempe

Lättplockade blåbär

– Vår prognos i början av juli för årets blåbärsskörd pekade på god tillgång i Götaland och Norrland, men sämre i Svealand. Utfallet blir förmodligen ännu bättre än vad prognosen visade, eftersom fler kart tycks ha överlevt till mogna bär än beräknat. Därtill har bären i Götaland blivit ovanligt stora tack vare det myckna regnandet, så det har varit ovanligt lättplockat i år, säger Ola Langvall vid SlU i Asa i småland.

Skogens röda guld 1898

Liksom guldruschen hade sitt Klondyke, hade lingonruschen sin medelpunkt i Moheda i småland. År 1898, som var lingonruschens höjdpunkt, avsändes under en rekorddag, lördagen den 3/9, 160.000 liter lingon från stationen i Moheda! Lingonen såldes till tyska uppköpare och de betalades med upp till 21 öre/kg. Källa: Lars Larsson

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb