Gott om granbarkborre efter stormar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Mängden granbarkborrar bedöms som mycket stor efter de senaste årens stormar. Särskilt skogsägare i Medelpad bör vara mycket uppmärksamma på problemet.

Efter stormarna Dagmar 2011 och Ivar 2013 har stora volymer vindfällda granar blivit kvar i skogen trots stora insatser för att forsla ut vindfälld skog, skriver Norrskog på sin hemsida.

Annons
Annons

Detta har medfört att populationen av granbarkborrar är mycket stor eftersom haft tillgång till lämpligt yngelmaterial i stor omfattning. Somrarna 2014 och 2015 har det funnits stora mängder vindfällda men levande granar i skogen, och dessa har utnyttjats av skadeinsekterna.

Nu är de stormfällda granarna i stort sett förbrukade som yngelmaterial för granbarkborrarna. Därför är risken att de ger sig på stående, frisk skog istället betydande. I områden där svärmningen skedde sent i juli/augusti 2015 syns det redan betydande angrepp på stående skog, då insekterna där inte fann dugliga vindfällen utan fick hålla till godo med stående träd istället. Dessa träd är fortfarande i ganska många fall fortfarande gröna, med kvarsittande barr, även om de börjar tappa barken och få en gulgrön nyans.

Dessa angripna, snart döda träd kommer att skifta färg från grönt till brunt och grått mycket snabbt nu under vår- och försommar. Speciellt utsatta är bestånd som är glesa och ”luckiga” som en konsekvens av stormskadorna. 

Det är klokt att noga inventera sin skog, i synnerhet stormskadade granbestånd för att kunna fatta beslut om eventuell avverkning. En avverkning syftar till att rädda virkesvärdet på de träd som ännu inte är angripna av granbarkborre, men löper stor risk att bli det kommande sommar.

 

Publicerad:
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • Annons
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Annons
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • Annons