Götaland väljer tall framför gran

28 juli 2022 Att sätta gran på magra marker, där egentligen tall passar bättre, har länge varit vanligt i södra Sverige. Men nu ökar andelen tall, enligt Skogsstyrelsen.

Götaland väljer tall framför gran

Gran trivs inte så bra på magra marker, den växer sämre och blir mottaglig för skador. Ändå har det under lång tid varit vanligt att skogsägare i Götaland väljer gran även på så kallade tallmarker. Orsaken har varit att man vill slippa betesskador.

I mars infördes föreskrifter som förbjuder föryngring med gran på den här typen av magra marker. Bakom föreskriften står Skogsstyrelsen som under lång tid jobbat för att vända utvecklingen.

Sedan ett par år tycks också Götaland ha tänkt om. Ny statistik för 2022 visar att 56 procent av ungskogarna (med träd som är 1-4 meter höga) på magra marker består av tall. Det är en ökning med 16 procent sedan i fjol och med hela 40 procent sedan 2016. Även på så kallade mellanmarker går utvecklingen åt rätt håll, enligt Skogsstyrelsen.

– Efter många års enträget arbete så ser vi nu en tydlig trend där skogsägaren planterar tall istället för gran på de här markerna. Det gör också våra skogar mer vitala och robusta vilket gynnar både naturvården och produktionen, säger skogskonsulent och viltexpert Lars Ingemarsson vid Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

I Svealand är andelen tall generellt högre och ligger nu på 76 procent. Men även här syns en ökande trend.

MEN I NORR ÄR BETESSKADORNA VÄRST

I norra delarna av Sverige samt i Gävleborg och stora delar av Dalarna, har ökad andel gran inte varit ett stort problem. Här utgör tallen 90 procent på magra marker.

De nordligaste länen har dock varit särskilt drabbade av viltbetesskador. Ny statisk från Skogsstyrelsen visar att elva procent av de unga skogarna har skador orsakade av klövvilt. Även om de minskat sedan i fjol är de fortfarande dubbelt så höga som målet på högst 5 procent skador.

Värst drabbat är västra Jämtland med en skadenivå på hela 23 procent.

Men, visar inventeringar, det finns också områden i norr där skadorna understiger målet på 5 procent. Det handlar om delar av Gävleborg, Härjedalen och sydvästra Norrbotten. Enligt Skogsstyrelsen beror skademinskningen på att mer tall har planterats samt att älgstammen minskat.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb