Götaland väljer tall framför gran

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bengt Ek.
Att sätta gran på magra marker, där egentligen tall passar bättre, har länge varit vanligt i södra Sverige. Men nu ökar andelen tall, enligt Skogsstyrelsen.

Gran trivs inte så bra på magra marker, den växer sämre och blir mottaglig för skador. Ändå har det under lång tid varit vanligt att skogsägare i Götaland väljer gran även på så kallade tallmarker. Orsaken har varit att man vill slippa betesskador.

Annons
Annons

I mars infördes föreskrifter som förbjuder föryngring med gran på den här typen av magra marker. Bakom föreskriften står Skogsstyrelsen som under lång tid jobbat för att vända utvecklingen.
Sedan ett par år tycks också Götaland ha tänkt om. Ny statistik för 2022 visar att 56 procent av ungskogarna (med träd som är 1-4 meter höga) på magra marker består av tall. Det är en ökning med 16 procent sedan i fjol och med hela 40 procent sedan 2016. Även på så kallade mellanmarker går utvecklingen åt rätt håll, enligt Skogsstyrelsen.
– Efter många års enträget arbete så ser vi nu en tydlig trend där skogsägaren planterar tall istället för gran på de här markerna. Det gör också våra skogar mer vitala och robusta vilket gynnar både naturvården och produktionen, säger skogskonsulent och viltexpert Lars Ingemarsson vid Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.
I Svealand är andelen tall generellt högre och ligger nu på 76 procent. Men även här syns en ökande trend.
 
MEN I NORR ÄR BETESSKADORNA VÄRST
I norra delarna av Sverige samt i Gävleborg och stora delar av Dalarna, har ökad andel gran inte varit ett stort problem. Här utgör tallen 90 procent på magra marker.
De nordligaste länen har dock varit särskilt drabbade av viltbetesskador. Ny statisk från Skogsstyrelsen visar att elva procent av de unga skogarna har skador orsakade av klövvilt. Även om de minskat sedan i fjol är de fortfarande dubbelt så höga som målet på högst 5 procent skador.
Värst drabbat är västra Jämtland med en skadenivå på hela 23 procent.
Men, visar inventeringar, det finns också områden i norr där skadorna understiger målet på 5 procent. Det handlar om delar av Gävleborg, Härjedalen och sydvästra Norrbotten. Enligt Skogsstyrelsen beror skademinskningen på att mer tall har planterats samt att älgstammen minskat.
 
 
 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons