Centralafrika.

Gorillan hotad av ebola

21 december 2006 Ebolaviruset har dödat fler än 5000 av de västra låglandsgorillorna de senaste fyra åren och forskare varnar nu för att arten kan stå inför ett slutgiltigt utplånande.

Ebola är ett av de värsta hoten mot människan men påverkar också primater och sprids nu mycket fort bland schimpanser och gorillor i centrala Afrika. En ny artikel i Science ger både precisa uppskattningar av omfattningen av epidemin och vissa indikationer på hur smittan sprids. Tidigare var man inte säker på huruvida viruset spridits från andra djur som kunde vara ett slags ”reservoarer” för smittan men nu tror man att det sprids från en apa till nästa, något som kanske ger lite hopp om hur sjukdomen kan mötas.

Kärnan i forskningen bygger på 10 gorillagrupper med totalt 143 individer som följts under lång tid. Sent under år 2001 fick man ett utbrott av Ebolaviruset bland människor som bor längs gränsen mellan Gabon och Kongo. I juni 2002 fann man den första döda gorillan. Mellan oktober 2002 och januari 2003 dog sedan 130 av de 143 gorillor som man följt i forskningen, motsvarande en dödlighet av 90%. Man testade 12 gorillor och fann att 9 av dem dött av Ebolaviruset. Man har också funnit att viruset sprider sig söderut och västerut med en inkubationstid på ca 12 dagar vilket överensstämmer såväl med Ebolaviruset som att det rör sig om en smitta som överförs från en individ till nästa.

Man har sedan gjort mera översiktliga inventeringar över ett 2700 km2 stort område och då funnit att 94 % av de boplatser som gorillorna haft var tomma, något som pekar på att totalt 5000 gorillor dött i sjukdomen. Även de östliga låglandsgorillorna har minskat med alarmerande hastighet, från 17000 individer 1994 till totalt knappt 5000 idag. Förutom sjukdomar är jakt för ”bush meat” ett stort problem. Riktigt hur man kan möta Ebola utbrottet bland gorillorna är man inte säker på. Om viruset sprids från en individ till nästa kan vaccination vara ett motmedel och det finns fem vaccin som är verksamma för människan. Det finns dock en ekologisk risk i att släppa vaccinet fritt i en djurpopulation, och dessutom är det förstås ingen lätt sak att hitta patienterna på deras boplatser i regnskogen.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb