Göran Persson i styrelse med expresidenter

12 mars 2010 Förre statsministern Göran Persson har blivit invald i styrelsen för World Resources Institute (WRI), en miljöpolitisk tankesmedja i Washington DC.

“Göran Perssons arbete för att skapa en långsiktig och ambitiös miljöpolitik är exeptionellt”, säger Jonathan Lash, WRIs generalsekreterare. “Under hans ledning har Sverige svarat på vår tids största miljöpolitiska utmaning — klimatfrågan — genom att gå före och överträffa Kyotoprotokollets krav.”

Sverige hade år 2005 minskat sina utsläpp av växthusgaser med 13,5 procent jämfört med 1996 och lagt fast ett nationellt mål om en utsläppsminskning på åtminstone 25 procent från 1990 till 2020. Göran Persson, som var statsminister från 1996 till 2006, tilldelades år 2007 Sofie-priset för sitt klimatpolitiska ledarskap.

I styrelsen blir Göran Persson kollega med bland andra USAs förre vicepresident Al Gore, Unilevers förre ordförande Antony Burgmans och Brasiliens förre president Fernando Henrique Cardoso. WRI har 200 medarbetare i Washington DC och samarbetar aktivt med myndigheter, företag och miljöorganisationer över hela världen för att omsätta kunskap i handling. WRI har nyligen utnämnts till en av världens bästa miljöpolitiska tankesmedjor av University of Pennsylvania. Bland välkända företagspartners märks IKEA, General Electric, General Motors och Apple.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb