Gör också din röst hörd

25 mars 2016 Kunskap och idéer räcker inte för att utveckla ett klokt skogsbruk. Kunskapen och idéerna måste nå ut. Långt och brett.

USA förlorade inte Vietnam-kriget på slagfältet utan i kongressen och i medierna, ­brukar det sägas. Får du opinionen mot dig kan det innebära att du har förlorat. Fråga Håkan Juholt. Fråga Sverker Martin-Löf.

Vem bestämmer bilden av den svenska skogen och skogsbruket? Med mycket ­resurser och envisa kampanjer dominerar Naturskyddsföreningen med budskapet att ”värdefulla skogar kalhuggs och skogens ­biologiska mångfald urholkas”. När Marciej Zaremba gjorde ett frontalangrepp på ­skogsbruket i artikelserien ”Skogen vi ärvde” 2012 kom få svar.
Tiger hälsan still? Inte givet om andra beskriver dig som sjuk.

Föreningen Skogen har under 2015 flyttat fram positionerna i den allmänna skogs­debatten.  Det centrala budskapet är starkt positivt: Mer skog – med odlad skog, mer skog som råvara och energikälla, mer skog
i undervisning och forskning, mer klokt skyddad skog och mer svenskt skogskunnande internationellt.
– Vi vet att medlemmarna vill att vi står upp för skogsbruket, säger Bengt Ek, vd för föreningen och chefredaktör för SKOGEN.
Han har en stark önskan att föreningens medlemmar i sin tur tar aktiv del i debatten. Men hur gör man det?

I kommunikationens tidevarv går det att nå ut i det digitala universumet med sluggande och rå galenskap. Risken är dock att brinn­tiden för det du sagt inte blir längre än för en tändsticka.
– Det viktigaste är att veta vad jag vill att mottagaren ska få med sig i insikt, känsla och fakta. Opinionsbildning handlar ju om att jag vill att någon annan ska tycka som jag. Det är svårt, jag måste göra grundarbetet så att jag inte talar förbi mottagaren, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna och styrelseledamot i föreningen, med lång erfarenhet av kommunikation.

Om dina åsikter ska ge effekt krävs det en strategi.
• Tänk igenom dina åsikter, koncentrera dig i tydliga budskap.
• Bestäm dig för vilka du vill nå, ta reda på vad som är viktigt för dem och vilka medier de följer.
• Välj ett språk som fungerar.
• Skaffa dig flera kanaler att nå ut i.
• Ha koll på åsiktsmotståndarna och deras argument. Var beredd att möta dem.
• Var förberedd på att vara envis – det ­kräver uthålliga resurser.

SKOGEN 2/2016

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb