Gör försöksfält av Sveaskog

28 december 2020 Om man googlar på ordet gammelfuror frågar Google skeptiskt om man inte menar gammelfarmor. Det finns ju över 100 000 gammelfarmor på nätet men bara futtiga 453 gammelfuror, konstaterar Google.

Tydligen är gammelfarmor helt enkelt mycket intressantare, för siffrorna avspeglar nog inte hur mängdförhållandena ser ut i verkligheten. Det svenska folkets skogliga ointresse vill dock Moderaterna ändra på genom att sälja 20 procent av Sveaskog i skiften på 25 till 50 hektar. 

Genom att öka ägarskaran med några tiotal procent ska skogsbruket gå från sin oförtjänta anonymitet till en folkrörelse.

Förslaget borde kunna ge lite draghjälp åt landsbygden. Och vi vet ju att många ägare skapar en viss mångfald i brukandet.

Men i ärlighetens namn, hur många varianter på skogsbruk och skötsel tillämpas i vår skog – där den starkaste kraften ändå är att virket ska flyta i en jämn ström till industrin? Om det är sant att det finns tusen sätt att sköta skogen: Hur många av dem används?

Så vänd på frågan: Hur skulle statens skog kunna bidra till ännu större variation än tusentals små­­brukare? När Sverige fick tillbaka sin gemensamt ägda skog efter ett kortare äventyr på börsen på 1990-talet motiverades det med behovet av en stark aktör som gick före när det gäller såväl lönsamhet som skötsel, mångbruk, mångfald och experimentlusta.

Men när man nu 25 år senare traskar över rågången in på statsskogen är det inte direkt så att man hajar till av skillnaden. Åtminstone inte utanför ekoparkerna.

Nu är tiden att tänka om. Det svenska skogsbruket behöver någon som går före och hittar nya vägar för skogsbruket i en värld där allt förändras allt snabbare. Det behövs någon med ett stort försöksfält som prövar och visar vägen när mycket pekar mot kanske fyra ­grader varmare klimat. En värld med bränder, borrar, besöksturism, biologiska utmaningar och behov av ­virke som vi inte skådat tidigare.

Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareBengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareMen varken skogsbolag eller familjeskogsbruket kan förväntas sköta skogen på ett sätt som passar bättre för 2060-talet än 2020-talet. Staten kan.

”När fingret pekar mot himlen tittar token på fingret,” säger fransmännen. Sätt 80 procent av Sveaskog i händerna på några skogliga entreprenörer som tittar mot himlen! Ingen fick Nobelpris och ingen startade en börsraket genom att göra som alla andra. Tvärtom investerade de massor av tankemöda och pengar med blicken mot framtiden. Det kan man inte kräva av skogsägare med 25 till 50 hektar dyrt köpt skog. Men staten har möjligheten.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb