Gödslingen avstannade i fjol

11 september Gödslingen av skogsmark minskade väsentligt förra året som en följd av höga priser på gödsel, enligt Skogsstyrelsens undersökning.

Gödslingen avstannade i fjol
Skogsgödslingen 2022 var den lägsta sedan 1963, uppger Skogsstyrelsen. Foto: Anton Holmström.

I fjol gödslades 9 900 hektar produktiv skogsmark i Sverige. Det är en minskning med 77 procent sedan 2021. Det är också den minsta arealen sedan kvävegödslingen inleddes i stor skala på 1960-talet. Fjolårets nedgång orsakades av de höga priserna på gödsel till följd av kriget i Ukraina. Skogsägare väljer nu andra åtgärder för att stimulera virkesproduktion, är myndighetens bedömning.

Det är om gödslingen fortsätter att minska som produktionsskogarna påverkas på lång sikt.

–  Minskad gödsling ett enskilt år väntas inte få mätbar effekt för skogens tillväxt och potentiell avverkning. På längre sikt kan gödsling på 2022 års låga nivå innebära minskad virkesproduktion, säger Göran Hallsby, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Den samlade effekten av att fortsätta avstå från gödsling på 30 000 hektar årligen under tio år, skulle kunna uppgå till 3–6 miljoner kubikmeter lägre skogstillväxt, enligt undersökningen.

Under de senaste 20 åren har den gödslade arealen varierat, som lägst var den 13 800 hektar under 2002 och högst 80 400 hektar 2010.

Skogsstyrelsen har även tittat på tillämpande av hyggesfritt skogsbruk. Under 2022 omfattade det 720 000 hektar i Sverige, cirka 3 procent av den produktiva skogsmarken, vilket är i nivå med 2021.

Det är inte enskilda hyggesfria åtgärder som undersöks utan i vilken omfattning markägarna har för avsikt att bruka marken så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb