Gödsla rätt bestånd

6 november 2007 Nu kan skogsägare välja gödslingsbestånd på webben.

KunskapDirekts gödslingskalkyl beräknar hur mycket extra virke en gödsling kommer att ge och hur lönsam investeringen är.

– Om man gödslar med 150 kilo kväve per hektar kan tillväxten öka med upp till 20 kubikmeter per hektar och den ekonomiska avkastningen kan bli mellan 10 och 15 procent per år, säger Staffan Jacobson.

Mata in beståndets läge, ålder, volym, diameter och trädslagsblandning. Programmet svarar med förväntad volymökning och ekonomisk avkastning.

Läs mer»

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb