GMO-plantor på marknaden om tio år

6 december 2006 Om mindre än ett decennium kan det finnas genetiskt modifierade lövplantor på marknaden. Tio år senare kan det också finnas modifierade barrplantor. Det menar Ove Nilsson från Umeå Plant Science Center.

Biotekniken har revolutionerat jordbruket och nu väntar skogsbruket. Bolaget Swe Tree Technologies med intressenter från skogsnäringen arbetar med utvecklingen.

Genetiska förändringar kan göra en enorm skillnad. Den majs du känner igen från butiken är förädlad och flera gånger större än den naturliga. Men genetiskt är skillnaden liten, bara fem av totalt cirka 25 000 gener skiljer de båda åt.
— Det räcker att förändra en eller några få gener för att få stora effekter, berättar Ove Nilsson. Och potentialen för bioteknik i skogen är ännu större än i jordbruket.

— Ja, skogsbruket ligger långt efter. På bara 50 procent av markerna har vi förädlat material. I självföryngringar har vi inte tagit det steg som jordbruket tog för 10 000 år sedan.
Vid traditionell växtförädling kan tusentals gener påverkas. Det gör det svårare att styra utvecklingen. Med biotekniken går det att ändra några få gener utan att påverka resten av arvsmassan.

Potentialen blir jättelik.
— Jag försöker inte påskina att det går att få samma effekter på träd som med till exempel majs. Det är stor skillnad eftersom det hos träden handlar om en mycket större andel av växten. Men det vi vet från eukalyptus är att man har höjt produktionen från 20 till 60 skogskubikmeter per hektar och år genom traditionell förädling. Nu tror fors-karna att de har börjat närma sig taket för vad som är möjligt. Därför börjar de snegla på biotekniken.
Innan GMO-träd kan säljas i Sverige krävs en politisk svängning som gör handeln laglig.

Text: Erik Viklund

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb