Globala virkestrender

3 juni 2010

Japan har outhärdligt varma städer på sommaren. Nu ska man undersöka om ”värmeöarna” kan kylas med träklädda fasader på husen.

Indien har svårt att sälja virke till USA eftersom exportörerna inte förstår sig på deras ”Lacy act” som kriminaliserar handel med illegalt virke.

Indonesien känner av en viss ökad efterfrågan. Den beror bland annat på att konkurrenter i Kina och Vietnam måste betala ut allt högre löner.

Brasiliens ”Operation Delta” beskrivs som en succé. Kampanjen för att stoppa illegalt virke har lett till 16 misstänkta brott och 50 miljoner i utdömda böter.

Västafrika har under den ekonomiska nedgången knappt kunnat sälja något kvalitetsvirke alls till västländerna. Undantaget har varit Italien. Och nu börjar Frankrike visa intresse.

Kina importerar allt mer färdigsågat virke från Ryssland. Det senaste året har kineser nämligen investerat i sågar på ryska sidan eftersom exporttullen på rundvirke skulle öka. Ökningen genomfördes dock aldrig vid årsskiftet.

Källa: ITTO

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb