Global uppvärmning kan minska skogars klimatnytta

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Den globala uppvärmningen gör att vissa skogar får minskad tillgång till kväve. Det kan leda till att träden binder mindre kol än man tidigare trott, visar en stor internationell studie.

I takt med den globala uppvärmningen och de ökande halterna av koldioxid i atmosfären tycks tillgången på kväve försämras för marklevande växter i naturen, skriver Sveriges lantbruksuniversitet  (SLU) i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Minskad tillgång på kväve gör att marker som inte gödslats kan sakna näringsämnen som skogen behöver. Det, i sin tur, kan leda till att den kommer att binda mindre kol än vad många klimatmodeller förutspår.

Upptäckten gör att farhågorna nu breddas. De har tidigare mest handlat om att stora nedfall av kväve skulle orsaka problem för ekosystemen.

–Detta är förvisso sant i många områden men nu verkar det som om miljöer som inte är starkt påverkade av kväveföroreningar börjar drabbas av det motsatta problemet – att klimatförändringen leder till att växternas tillgång på kväve blir alltmer begränsad, säger Michael Gundale från SLU, en av forskarna bakom den stora internationella studien.

Forskarna har analyserat kemiska undersökningar av blad från hela världen som samlats in under åren 1980-2017. Studien bygger på kväveinnehållet i mer än 43 000 prover. Och forskarna fann en global trend med minskad tillgång på kväve. 

Dessa nya insikter tyder på att det är ytterst brådskande att minska utsläppen av koldioxid, poängterar SLU.

Nu befarar forskarna att även växtätande djur kan drabbas när deras föda blir näringsfattigare. Detta återstår dock att undersöka.

Michael Gundales roll i studien, där 38 internationella forskare deltog, var att bidra med data från svenska skogsekosystem och att medverka i tolkningen av analyserna.

– Studien visar den globala trenden. Hittills finns det dock inga tydliga belägg för att svenska skogar blir mer kvävebegränsade, men det är något som det behövs grundliga studier om. Samtidigt finns det en ganska färsk studie av norrländska vattendrag som visade att kvävehalterna har sjunkit stadigt under de senaste 30 åren, säger han.

 

 

 

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Särintressen styr inte rapportering om klimatnytta”

  DEBATT. Varken Bo Hektor eller andra skogsintresserade klimatvänner behöver känna någon oro över att Sveriges rapportering av utsläpp och upptag från skog- och markanvändningssektorn påverkas av särintressen; skriver Mattias Lundblad och  Hans Petersson, SLU, i en replik.
 • Annons
 • Rätt blandad skog växer bättre

  Blandskogar kan ge bättre trädtillväxt, mer biologisk mångfald, mer bär och vilt samt ett rikare friluftsliv. Men det gäller att blanda rätt.
 • Nu stämmer Södra staten

  Södra bistår två markägare med en stämningsansökan riktad mot staten. Bakgrunden är att Skogsstyrelsen stoppat en avverkning på deras skogsfastighet utanför Åseda i Uppvidinge kommun, utan kompensation.  
 • Annons
 • ”Stoppad inventering riskerar exporten”

  Om inte den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen återupptas sätts hela skogsnäringens framtid på spel, skriver mångåriga skogsanalytikern och tidigare SLU-professorn Sten Nilsson på SvD Debatt.
 • Skogsägare fick rätt mot staten

  Skogsägarna som stämde staten när de hindrades att avverka och nekades ersättning, har fått rätt. Staten ska betala över 18 miljoner kronor till flera markägare, enligt en dom i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.
 • Annons