Global uppvärmning kan minska skogars klimatnytta

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Den globala uppvärmningen gör att vissa skogar får minskad tillgång till kväve. Det kan leda till att träden binder mindre kol än man tidigare trott, visar en stor internationell studie.

I takt med den globala uppvärmningen och de ökande halterna av koldioxid i atmosfären tycks tillgången på kväve försämras för marklevande växter i naturen, skriver Sveriges lantbruksuniversitet  (SLU) i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Minskad tillgång på kväve gör att marker som inte gödslats kan sakna näringsämnen som skogen behöver. Det, i sin tur, kan leda till att den kommer att binda mindre kol än vad många klimatmodeller förutspår.

Upptäckten gör att farhågorna nu breddas. De har tidigare mest handlat om att stora nedfall av kväve skulle orsaka problem för ekosystemen.

–Detta är förvisso sant i många områden men nu verkar det som om miljöer som inte är starkt påverkade av kväveföroreningar börjar drabbas av det motsatta problemet – att klimatförändringen leder till att växternas tillgång på kväve blir alltmer begränsad, säger Michael Gundale från SLU, en av forskarna bakom den stora internationella studien.

Forskarna har analyserat kemiska undersökningar av blad från hela världen som samlats in under åren 1980-2017. Studien bygger på kväveinnehållet i mer än 43 000 prover. Och forskarna fann en global trend med minskad tillgång på kväve. 

Dessa nya insikter tyder på att det är ytterst brådskande att minska utsläppen av koldioxid, poängterar SLU.

Nu befarar forskarna att även växtätande djur kan drabbas när deras föda blir näringsfattigare. Detta återstår dock att undersöka.

Michael Gundales roll i studien, där 38 internationella forskare deltog, var att bidra med data från svenska skogsekosystem och att medverka i tolkningen av analyserna.

– Studien visar den globala trenden. Hittills finns det dock inga tydliga belägg för att svenska skogar blir mer kvävebegränsade, men det är något som det behövs grundliga studier om. Samtidigt finns det en ganska färsk studie av norrländska vattendrag som visade att kvävehalterna har sjunkit stadigt under de senaste 30 åren, säger han.

 

 

 

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Vi kan lära av inventeringar från förr”

  FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. När Per Hultengård städar lådor hittar han en högaktuell broschyr om nyckelbiotoper – från 1993. Allting går igen, konstaterar han. Men det finns den del vi kan lära från förr.
 • Annons
 • SKOGEN

  Nu utvecklas fjärrstyrda skotare

  Nu satsas 20 miljoner på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. På sikt ska de kunna fjärrstyras från kontoret.
 • David Hopkins

  Brittisk bransch brydd över Brexit

  EUROPA För två år sedan ansåg de flesta att ett brittiskt utträde ur EU utan något avtal med unionen vore galenskap, men med sex månader kvar ser det ut att kunna hända, befarar David Hopkins, chef för den brittiska branschorganisationen Timber Trade Federation (TTF).
 • Annons
 • Auktion gav rekordbidrag till cancerforskning

  Olofsfors fortsätter att auktionera ut ett rosa skogsmaskinband till förmån för forskning om bröstcancer. Årets auktion gav 155 000 kronor
 • Tomas Sundström

  Sommarens bränder skapade rusning

  NEDRINGD. När sommarens skogsbränder rasade ringde hundratals skogsägare till Dalarnas försäkringsbolag och ville försäkra sin skog, men många av dem fick ställa sig på väntelista. 
 • Annons