Ger skogsägande möjligheter till dubbelliv?

19 mars 2009 Michael Steger vill i sin kandidatuppsats visa på möjligheterna samt påvisa att det faktiskt kan vara praktiskt genomförbart att byta ett storstadsliv mot ett liv på landsbygden. Detta under vissa förutsättningar utan att göra något avkall på vardagen.

Uppsatsen syftar till att entusiasmera och visa på möjligheter att återuppliva landsbygden med hjälp av ökat engagemang på sin skogsfastighet.

Att lyckas med att flytta ut på landsbygden utan att det får för stora konsekvenser för familjen och livet som helhet vore nog för många en dröm.

Metoden i Michaels studie har varit tidsgeografi, som bygger på att få människor att tänka i ett helhetsperspektiv. Att kunna lyckas med att få livets olika projekt att samverka och kanske dessutom att realisera en del projekt som annars fått stå tillbaka för andra i den interna konkurrensen, det är kanske ett av livets mest prioriterade projekt.

Text: Andreas Jansson andreas@skogen.se

Här kan du ladda ner och läsa uppsatsen»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb