Genomskinligt trä reglerar värmen

8 april 2019 För några år sedan lyckades forskare vid KTH utveckla trä som är transparent, precis som glas. Nu kommer version två som klarar att reglera värmen som släpps igenom.

Genomskinligt trä reglerar värmen

Därmed kan temperaturen i hus kontrolleras om träet användas som byggnadsmaterial i till exempel fönster och paneler för ljusinsläpp, enligt ett pressmeddelande från KTH.

Céline Montanari, forskarstuderande vid avdelningen fiber- och polymerteknologi på KTH och WWSC, är en av de ansvariga bakom den uppdaterade versionen av det transparenta träet. Hon berättar att träet numera har bättre isolerande egenskaper som kan förhindra värmeförluster under vinter.  Det omvända gäller också. 

När forskarna tagit fram det nya materialet har de utgått från björk. Träets lignin har avlägsnats eftersom det absorberar mest ljus. När detta har gjorts finns porösa utrymmen som fylls med en polymer som gör det genomskinligt.

Materialets värmereglerande egenskap kommer sedan från steg två när forskarna tillsatt ett energilagrande material till träet. För ändamålet använder KTH-forskarna en icke-giftig och biologiskt nedbrytbar polyetylenglykol (PEG) som kan variera mellan att vara fast och flytande och som kan lagra och ge i från sig stora mängder värme.

Problemet med PEG är att det läcker ut från porösa material vid övergång från fast till flytande form. KTH-forskarnas arbete visar dock att man med nanoteknik kan skräddarsy material och porositet i trä så att PEG stannar kvar även när det smälter.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Fredrik i en ny roll på Biometria
SkogsJobb