Genombrott i barkborreforskning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Fotograf: Erling Jirle.
För första gången har forskare lyckats karakterisera doftreceptorer hos granbarkborrar. Upptäckten kan användas för att bekämpa skadeinsekten på ett miljövänligt sätt.
Granbarkborrar använder luktsinnet för att hitta träd och partner att fortplanta sig med. Lukterna fångas med hjälp av doftreceptorer i antennerna. Hittills har forskarna inte känt till exakt vilka doftreceptorer som binder vilka feromonsubstanser. Kunskapen behövs för att utveckla effektivare och mer miljövänliga bekämpningsmedel och barkborrefällor.
Men nu har forskarna identifierat 73 olika doftreceptorer i granbarkborrens antenner och de har lyckats karakterisera doftsvaret i två av receptorerna. Den ena svarar på feromonsubstansen ipsenol, den andra på ipsdienol, enligt ett pressmeddelande från Lunds universitet.
– Ett stort antal olika barkborrearter använder de här feromonsubstanserna när de kommunicerar med dofter, så att vi har lyckats karakterisera dem är ett genombrott i forskningen, säger Martin N Andersson som lett gruppen bestående av forskare i Lund, Tyskland och Tjeckien.
De två receptorerna är således de första som överhuvudtaget har karakteriserats hos barkborrar. För att sätta resultatet i sitt sammanhang berättar Martin N Andersson att inom hela insektsordningen Coleoptera, skalbaggar, med fler än 300 000 arter på jorden, har bara tre doftreceptorer karakteriserats tidigare.
Den praktiska tillämpningen några år fram i tiden, enligt forskarna.
 
Resultaten publicerades nyligen i en artikel i BMC Biology: Putative ligand binding sites of two functionally characterized bark beetle odorant receptors.
 
 

 

Annons
Annons

 

 

 

 

Publicerad:
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons
 • Virkesrik vinteravverkning i Skogspodden

  Nu är avsnitt 76 av Skogspodden ute. Där pratar man om en vinteravverkning som överraskade.
 • Historiskt resultat för Vida

  Kategorier: Vidas resultat 2020
  God efterfrågan på sågade trävaror gjorde 2020 till ett rekordår för Vidakoncernen.
 • Annons