Genetisk spårning kan hjälpa mot skadegörare

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild.
I skogslandet Sverige finns miljontals hektar med förädlad gran och tall. Men trädens genetiska identitet är oftast okänd vilket är problematiskt om träden drabbas av skadegörare. I en ny rapport föreslås ett frivilligt system för spårning.

I rapporten om skogsgenetiska resurser föreslår Skogsstyrelsen flera åtgärder för att skogsbruket bättre ska kunna anpassas för framtiden. Bland annat pekar man på behovet av ett nationellt system för att göra plantor och träd spårbara. Då skulle man lättare kunna undersöka om det finns en genetisk orsak när vissa bestånd drabbas av skador. 

Annons
Annons

Ett välkänt exempel är att vissa kloner i fröplantager av tall är mer känsliga än andra för den svårbekämpade törskatesvampen.

”Att kunna spåra fröets genetiska identitet genom hela kedjan ända fram till träden i skogen har sina fördelar”, säger Sanna Black-Samuelsson, specialist på skogsgenetik på Skogsstyrelse, i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen planerar nu att försöka ta fram ett tillförlitligt och frivilligt system som dokumenterar plantornas identitet vid planteringen.

Ett annat förslag handlar om att framtidsanpassa skogen och riktar sig till skogsägare. Genom att använda fler trädslag och en större palett av lämpliga skogsbruksåtgärder när man föryngrar, gallrar och avverkar sprider man risker och brukar skogsgenetiska resurser på ett mer uthålligt sätt. Samtidigt främjas den biologiska mångfalden och sociala värden.

”På så sätt får vi mer vitala, varierade och vackra skogar. Det blir många värden på samma gång”, säger Sanna Black-Samuelsson

Här kan du läsa rapporten

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons