Gemensam standard för entreprenörer

Bild för Teresia Borgman Written by Teresia Borgman On the
Vilka åtgärder och lärdomar har tagits efter skogsbranden i Västmanland? SKOGEN har ställt 3 snabba frågor till Göran Örlander, skogschef på Södra.

Göran Örlander1. Hur har ni förändrat ert arbete med entreprenörer efter den stora skogsbranden i Västmanland?
– Vi har infört en oberoende brandriskprognos så att vi vet när det är hög brandrisk och sett över åtgärderna vid olika riskklasser. Exempelvis stoppas all verksamhet som kan orsaka brand vid den mest extrema klassningen, 5E.

Annons
Annons

2. Ni har planer på att införa en gemensam standard för entreprenörer tillsammans med andra bolag. Vill du berätta om den?
– Entreprenörerna har efterfrågat en gemensam standard, eftersom de ofta jobbar för olika företag. Vi och åtta andra större företag försöker nu att få till en sådan och är i stort sett klara med ett förslag och en utbildningsplattform för entreprenörer.

3. Vad säger entreprenörerna om förslaget?
– Att det är bra, det finns ingen som vill orsaka brand. Vi har absolut ett gemensamt intresse. Det har förts fram att vi pressar entreprenörerna att ta genvägar, men jag ser inte att det är något problem för vi tar in det i avtal och diskussioner om ersättningar.

SKOGEN 11/2015

 

Publicerad:
Bild för Teresia Borgman
Teresia Borgman
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons