"Ge dem ett naturligt helvete"

Bild för Anders Danielsson Written by Anders Danielsson On the
Skogsägare ska hålla sig vän med småfåglarna, tycker Lasse Carlsson i Ronneby. Det kan de vinna på själva. Hungriga fågelfamiljer tar nämligen hand om skadeinsekterna.

– Ge skadeinsekterna ett naturligt helvete: Sätt upp holkar i skogen, säger Lasse. Småfåglar käkar  insekter  som skogsbrukare tycker är besvärliga – bland annat barkborrar, ekvecklare och snytbaggar.

Annons
Annons

För ett antal år sedan gjorde Lasse en egen studie – ovetenskaplig men talande: 
– Jag hade blåmesar i en holk hemma på ­tomten och bestämde mig för att kolla hur ­mycket föräldrarna kommer hem med på en dag. De började vid tresnåret på morgonen och höll på till klockan 23 sådär. Under den tiden kom de tillbaka var tredje eller var fjärde minut med insekter till ungarna, i sämsta fall var­ ­femte minut.
– Varje gång hade de med sig tre, fyra, fem insekter var. Dessutom äter de själva under tiden, så det blir ganska många insekter på ett dygn.

Lasse CarlssonLasse Carlsson, natur- och skogsfotograf, besiktningsman och kvalitetssäkrare av rovdjursrapporter.Med hungriga fågelfamiljer i ett antal väl­placerade holkar kan skadeinsekterna alltså få det hett om öronen.
– Fåglarna är opportunister, de allra flesta, de äter vad som bjuds. Jag har sett trädkrypare som hade byggt bo under barken på en död gran i en hyggeskant och nu flög föräldrafåglarna i skytteltrafik mellan granstammarna som var fulla med granbarkborrar och boet med ungarna. 
– Jag kunde inte se säkert att trädkryparna tog barkborrar, men det verkar rimligt tanke på hur många det var på stammarna.

Ett bra sätt att hjälpa fåglarna är alltså att sätta upp holkar. Ett annat är att ställa trädgrupper, gärna löv, vid våtmarker, vattendrag, surdråg och liknande, bland annat som skydd mot rovfåglar.
– Sparvhökarna älskar öppna hyggen.
Lämna också grot intill trädgrupperna. Där häckar en del fåglar och dessutom flyttar grodor in. 
– Och håll inte på att kladda med grothögarna under häckningsperioden – låt dem ligga till efter.

Berättat för Anders Danielsson

SKOGEN 1/2019

 

 

Publicerad:
Bild för Anders Danielsson
Anders Danielsson
Redaktionssekreterare
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Bygg ditt eget paradis

  Skogsnäringen har säkert lika många namn för virke som inuiterna sägs ha för snö. Men vi är nog lika fattiga på synonymer för landskapsvård som inuiterna är när de ska prata om beachvolleyboll.
 • Annons
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Annons
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons