Ge älgen ett trasigt bestånd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Artikelförfattaren föreslår ett naturvårdsavtal med fastighetsägaren och att den i stort sett totalhavererade tallplanteringen upplåts till vinterbete åt vandringsälgarna. Foto: Le Carlsson.
SKOGENdebatt. Nöjda älgar kommer tillbaka och en redan betad planta kan ätas igen. Därför skulle det kunna vara en idé att avsätta områden i norr som redan är hårt betesdrabbade och låta bli att jaga just där. Då låter djuren förhoppningsvis intilliggande planteringar vara. Det föreslår fotografen och naturobservatören Le Carlsson.
När fjällälgarna kommer ner i skogslandet vintertid kan de orsaka förödande betesskador på främst tall. Jag vistas i Södra Lappland varje sommar och kan inte undgå att se hur en del ungskogar av tall är i stort sett totalhavererade. Jag gör ju inga inventeringar själv, men det är uppenbart att skadorna är mycket omfattande, både i form av sönderbetade plantor och träd i upp till kanske massavedsstorlek. 
Till exempel runt Slussfors i Storuman finns det några riktigt trasiga bestånd på bägge sidor om Umeälven. Bifogar några bilder från södra sidan av älven.
Jag har noterat att det sedan länge pågår en ganska vass debatt mellan skogsbruk och jägare om viltbetesskador och antalet älgar i skogen och funderat på varför man inte kan sätta sig ner i lugn och ro och försöka resonera om lösningar. 
Tallplanteringar på delvis brandskadad mark utmed Umeälven i Slussfors, Södra Lappland. Foto: Le Carlsson.
 
Till exempel kunde man välja ut några totalhavererade tallföryngringar som experiment. Låt älgarna få behålla några väl valda trasiga bestånd av betesskadad tall, björk, asp och sälg. Avlys all form av jakt där, hela året. Jaga försiktigt nära dessa fastigheter och hårdare längre bort. 
Avsättningen skulle kunna bli ett konstruktivt samarbete mellan markägare och jägare och även vara intressant för forskningen.
En möjlig form kunde vara ett arrende där olika aktörer delar på ersättningen till markägaren.
Det finns säkert också några doktorander som kan fördjupa sig i eventuella resultat av ett sådant här förslag.
Sveaskog, SCA och Holmen har ju mycket skog i Södra Lappland, så var så goda och ta emot stafettpinnen.
 
LE CARLSSON,  Ronneby.
 
Om skribenten: frilansfotograf och arbetar även som kvalitetssäkrare av rovdjursrapporter och besiktningsman för rovdjursskadade tamdjur åt länsstyrelserna i Kronoberg, Blekinge och Skåne.
Varje sommar sedan 20 år vistas han i Södra Lappland med en stuga på Grönfjäll som bas och kommer hem med tusentals nya naturbilder.
 
 
 
 
Opinion
Publicerad:
 • Norra Skog höjer massavedspriser

  Kategorier: virkesmarknad
  Norra skog höjer priserna på såväl barr- som lövmassaved med 20 kronor kubikmetern.
 • Annons
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Annons
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Annons