”Gallringsskog är inte naturskog”

20 november 2015 En kallar det för gallringsskog. En annan kallar det för skyddsvärd naturskog. I Gagnef i Dalarna går meningarna isär om skog som står inför gallring

Åke Albinsson,  miljöinspektör, skriver i Dalarnas Tidningarna att det föreligger ett akut avverkningshot mot skog i Änjansdalens naturområde i Sifferbo. Det är naturskog, hävdar han, och kritiserar både kommunen och markägaren för den planerade avverkningen.
Men nu går markägaren till försvar. Sifferbo Bys Jordägare hävdar att det handlar om en vanlig gallring – den tredje under en tidsperiod på 30 år.
– Vegetationen är till viss del slybetonad och Skogsstyrelsen, som gjort ett besök på platsen, har lämnat klartecken för gallringen. Många närboende vill att vi avverkar. Den lokala naturskyddsföreningen har heller inte haft några större invändningar, säger markägarens  ordförande Bengt Löfgren

Läs hans inlägg här

Läs kritiken mot gallringsplanerna här

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb