Gallring hot mot skogens småfåglar

19 april 2007

Skogsgallringen hotar småfåglarnas existens, enligt forskare vid Uppsala universitet. I en gles, gallrad skog har småfåglarna ingenstans att gömma sig för rovfåglar.

Lavskrikan är en av våra vanliga skogsfågelarter och återfinns framför allt i de norrländska barrskogarna. Men de senaste femton åren har överlevnaden sjunkit med 50 procent.

Läs mer »

Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb