Gallrad skog brinner bättre

20 november 2006 USA. Som en del av Bushadministrationens "Healthy forests initiative" för att minska risken för skogsbränder har man gallrat stora områden för att minska mängden död ved och samtidigt öka framkomligheten vid eventuellt släcknings- och räddningsarbete.

Två nya studier visar dock att när det brinner i konventionellt gallrade bestånd ligger mortaliteten mellan 80 och 100 procent. Problemet ligger dels i biomassan som lämnas kvar efter gallring, denna gör att elden brinner hetare. Samtidigt ökar vindarna i de öppnare bestånden och ger elden extra fart. I ogallrade bestånd är samma siffra runt 50 procent. Där man har gallrat och sedan svett marken dör endast 5% av stammarna.

För att komma tillrätta med dessa problem ser man ingen annan lösning än så kallade ”Prescibed burns”, alltså kontrollerade skogsbränder. Dessvärre förekommer det att sådana sliter sig loss, som i fallet med ”the Cerro Grande fire” där 20 000 hektar och 400 hus brann upp.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb