Gallrad betesmark blir omtyckt blandskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skotare i gallrad blandskog. Foto: Bosse Backström, SKOGENbild.
Igenväxt betesmark kan bli till fina blandskogar genom röjning och gallring. Det kan vara ett kostnadseffektivt sätt att få fram områden som komplement till reservat, tror forskare.

Nu ska de framgallrade ädellövskogarna utvärderas vetenskapligt på några  av "landets vackraste försöksytor”,  enligt ett nyhetsbrev från SLU Alnarp.

Annons
Annons

– Det finns mycket betesmark som växt igen till täta blandskogar. Genom röjning och gallring kan de omvandlas till skogar med ädellöv. Därmed gynnas både den biologiska mångfalden och det blir trevliga skogar att vistas i, säger professor Magnus Löf i nyhetsbrevet

Att röja fram ekskog och andra ädla lövträd på det här sättet är inget nytt.  Det nya är att forskare med hjälp av försöksytor ska utvärdera skogarna vetenskaplig. Frågor som ska få svar är: Hur blir den biologiska mångfalden? Hur trivs människor i den nya skogen? Hur mycket intäker ger den?

I forskningsprojektet har drygt 50 försöksytor valts ut. På varje yta, som är cirka en hektar, har ungefär en tredjedel gallrats bort. I första hand gran och björk men även en del ek och asp.

Projektet, med en budget på 8,5 miljoner kronor, heter Transforest och är norsk-svenskt. Försöksytorna förläggs därför till både Norge och Sverige.

– Det har varit ett positivt gensvar hos markägarna vilket känns uppmuntrande.  De kulturskogar som skapas antar vi blir uppskattade både av mängder av arter och människor. Jag tror det här kan vara ett kostnadseffektivt sätt att få fram områden som komplement till reservat, säger Magnus Löf.

Publicerad:
 • Minskad lönsamhet för skogsbrukare

  Medan skogsindustrin går på högvarv minskar lönsamheten i skogsbruket, enligt en rapport från LRF Konsult.
 • Annons
 • Het konjunktur gynnar skogsindustrin

  Exportvärdet för skogsprodukter har ökat under 2018. I Europa är efterfrågan på trävaror fortsatt god men från utomeuropeiska marknader märks en minskad efterfrågan, enligt en rapport från Skogsindustrierna.
 • Björn Lundqvist

  ”Jag vill vara med och påverka”

  INFLYTANDE. Gärna reservat, om jag får vara med och påverka. Så tänker Björn Lundqvist om sin gammelskog. Men ­värderingen är den svåra frågan.
 • Annons
 • Vi kan lära klimatanpassning av andra

  Kategorier: debatt, Jan Hedberg
  DEBATT. Flera länder ute i världen drabbas av bränder och skadeangrepp som får det att hisna! Eller tänk ifall ett par miljoner hektar skog skulle brinna i Sverige på ett år. Det gäller att vi lär av dem som börjat anpassa sig, skriver Jan Hedberg.
 • Fin föryngring utan kalhyggen

  I en unik, jämförande långtidsstudie har forskare hittat en metod för att framgångsrikt föryngra svartgran naturligt och utan kalhyggen.
 • Annons