Gallrad betesmark blir omtyckt blandskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skotare i gallrad blandskog. Foto: Bosse Backström, SKOGENbild.
Igenväxt betesmark kan bli till fina blandskogar genom röjning och gallring. Det kan vara ett kostnadseffektivt sätt att få fram områden som komplement till reservat, tror forskare.

Nu ska de framgallrade ädellövskogarna utvärderas vetenskapligt på några  av "landets vackraste försöksytor”,  enligt ett nyhetsbrev från SLU Alnarp.

Annons
Annons

– Det finns mycket betesmark som växt igen till täta blandskogar. Genom röjning och gallring kan de omvandlas till skogar med ädellöv. Därmed gynnas både den biologiska mångfalden och det blir trevliga skogar att vistas i, säger professor Magnus Löf i nyhetsbrevet

Att röja fram ekskog och andra ädla lövträd på det här sättet är inget nytt.  Det nya är att forskare med hjälp av försöksytor ska utvärdera skogarna vetenskaplig. Frågor som ska få svar är: Hur blir den biologiska mångfalden? Hur trivs människor i den nya skogen? Hur mycket intäker ger den?

I forskningsprojektet har drygt 50 försöksytor valts ut. På varje yta, som är cirka en hektar, har ungefär en tredjedel gallrats bort. I första hand gran och björk men även en del ek och asp.

Projektet, med en budget på 8,5 miljoner kronor, heter Transforest och är norsk-svenskt. Försöksytorna förläggs därför till både Norge och Sverige.

– Det har varit ett positivt gensvar hos markägarna vilket känns uppmuntrande.  De kulturskogar som skapas antar vi blir uppskattade både av mängder av arter och människor. Jag tror det här kan vara ett kostnadseffektivt sätt att få fram områden som komplement till reservat, säger Magnus Löf.

Publicerad:
 • ”Särintressen styr inte rapportering om klimatnytta”

  DEBATT. Varken Bo Hektor eller andra skogsintresserade klimatvänner behöver känna någon oro över att Sveriges rapportering av utsläpp och upptag från skog- och markanvändningssektorn påverkas av särintressen; skriver Mattias Lundblad och  Hans Petersson, SLU, i en replik.
 • Annons
 • Rätt blandad skog växer bättre

  Blandskogar kan ge bättre trädtillväxt, mer biologisk mångfald, mer bär och vilt samt ett rikare friluftsliv. Men det gäller att blanda rätt.
 • Nu stämmer Södra staten

  Södra bistår två markägare med en stämningsansökan riktad mot staten. Bakgrunden är att Skogsstyrelsen stoppat en avverkning på deras skogsfastighet utanför Åseda i Uppvidinge kommun, utan kompensation.  
 • Annons
 • ”Stoppad inventering riskerar exporten”

  Om inte den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen återupptas sätts hela skogsnäringens framtid på spel, skriver mångåriga skogsanalytikern och tidigare SLU-professorn Sten Nilsson på SvD Debatt.
 • Skogsägare fick rätt mot staten

  Skogsägarna som stämde staten när de hindrades att avverka och nekades ersättning, har fått rätt. Staten ska betala över 18 miljoner kronor till flera markägare, enligt en dom i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.
 • Annons