Gallrad betesmark blir omtyckt blandskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skotare i gallrad blandskog. Foto: Bosse Backström, SKOGENbild.
Igenväxt betesmark kan bli till fina blandskogar genom röjning och gallring. Det kan vara ett kostnadseffektivt sätt att få fram områden som komplement till reservat, tror forskare.

Nu ska de framgallrade ädellövskogarna utvärderas vetenskapligt på några  av "landets vackraste försöksytor”,  enligt ett nyhetsbrev från SLU Alnarp.

Annons
Annons

– Det finns mycket betesmark som växt igen till täta blandskogar. Genom röjning och gallring kan de omvandlas till skogar med ädellöv. Därmed gynnas både den biologiska mångfalden och det blir trevliga skogar att vistas i, säger professor Magnus Löf i nyhetsbrevet

Att röja fram ekskog och andra ädla lövträd på det här sättet är inget nytt.  Det nya är att forskare med hjälp av försöksytor ska utvärdera skogarna vetenskaplig. Frågor som ska få svar är: Hur blir den biologiska mångfalden? Hur trivs människor i den nya skogen? Hur mycket intäker ger den?

I forskningsprojektet har drygt 50 försöksytor valts ut. På varje yta, som är cirka en hektar, har ungefär en tredjedel gallrats bort. I första hand gran och björk men även en del ek och asp.

Projektet, med en budget på 8,5 miljoner kronor, heter Transforest och är norsk-svenskt. Försöksytorna förläggs därför till både Norge och Sverige.

– Det har varit ett positivt gensvar hos markägarna vilket känns uppmuntrande.  De kulturskogar som skapas antar vi blir uppskattade både av mängder av arter och människor. Jag tror det här kan vara ett kostnadseffektivt sätt att få fram områden som komplement till reservat, säger Magnus Löf.

Publicerad:
 • Jonas Rönnberg

  "Ingen skulle ta en sådan risk på börsen"

  Medan skogsförsäkringar är självklara, tvekar skogsägare att stubbehandla mot en skadlig sporspridning. Trots att vi faktiskt vet att det kommer att inträffa. Det menar Jonas Rönnberg, professor på SLU.
 • Annons
 • Kommer virkespriserna att stiga i framtiden?

  Ger bioekonomin högre virkespriser? Det talas mycket om nya användningsområden för skogsråvara och att skogen har en central roll i en hållbar ekonomi – betyder det ökad efterfrågan och höjda priser? Eller kommer realpriserna att fortsätta sjunka? Svara på Månadens fråga!
 • Starkt resultat för Södra

  Kategorier: Södra
  Södra rörelseresultat på 938 miljoner kronor för första kvartalet i år innebar en ökning med 90 procent, jämfört med samma period föregående år.
 • Annons
 • Bioekonomi kräver samverkan

  På Bioekonomiskt forum i Stockholm såg majoriteten ett stort behov av fortsatt samverkan mellan olika parter.
 • Skogens dag i riksdagen

  Nyckelbiotopen som förändrade framtiden

  Nyckelbiotoper och ekosystemtjänster stod i centrum när Kristdemokraterna och Föreningen Skogen arrangerade Skogens dag i riksdagen. Skogsägare Stina Brouneus kom dit och berättade om nyckelbiotopen som förändrade familjens framtid.
 • Annons