Gallrad betesmark blir omtyckt blandskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skotare i gallrad blandskog. Foto: Bosse Backström, SKOGENbild.
Igenväxt betesmark kan bli till fina blandskogar genom röjning och gallring. Det kan vara ett kostnadseffektivt sätt att få fram områden som komplement till reservat, tror forskare.

Nu ska de framgallrade ädellövskogarna utvärderas vetenskapligt på några  av "landets vackraste försöksytor”,  enligt ett nyhetsbrev från SLU Alnarp.

Annons
Annons

– Det finns mycket betesmark som växt igen till täta blandskogar. Genom röjning och gallring kan de omvandlas till skogar med ädellöv. Därmed gynnas både den biologiska mångfalden och det blir trevliga skogar att vistas i, säger professor Magnus Löf i nyhetsbrevet

Att röja fram ekskog och andra ädla lövträd på det här sättet är inget nytt.  Det nya är att forskare med hjälp av försöksytor ska utvärdera skogarna vetenskaplig. Frågor som ska få svar är: Hur blir den biologiska mångfalden? Hur trivs människor i den nya skogen? Hur mycket intäker ger den?

I forskningsprojektet har drygt 50 försöksytor valts ut. På varje yta, som är cirka en hektar, har ungefär en tredjedel gallrats bort. I första hand gran och björk men även en del ek och asp.

Projektet, med en budget på 8,5 miljoner kronor, heter Transforest och är norsk-svenskt. Försöksytorna förläggs därför till både Norge och Sverige.

– Det har varit ett positivt gensvar hos markägarna vilket känns uppmuntrande.  De kulturskogar som skapas antar vi blir uppskattade både av mängder av arter och människor. Jag tror det här kan vara ett kostnadseffektivt sätt att få fram områden som komplement till reservat, säger Magnus Löf.

Publicerad:
 • Tuff kamp mot flera skogsbränder

  Just nu bekämpas stora skogsbränder Hälsingland, Dalarna och Jämtland. Arbetet försvåras av att flera nyckfulla brandhärdar pågår samtidigt.
 • Annons
 • Ren med kalv.

  Så samsas ren och skog

  SAMEXISTENS. När skogsbruk bor granne med ren ställs särskilda krav. Det finns verktyg för samråd och forskning om själva skötselmetoderna, men skogsvårdslagen verkar släpa efter.
 • Skotare

  Gallring: Attityden förändras

  Kategorier: Skogsskötsel, gallring
  OMSVÄNGNING Måste man gallra? Är det lönsamt? Vad som tidigare var mer eller mindre självklart har blivit mer komplicerat. Gallringsexperten Urban Nilsson vägrar ge raka svar, men vet hur du ska tänka.
 • Annons
 • Trädkronor

  Många mål för stadsnära skog

  Kategorier: Skogsskötsel, stadsnära
  Rekreationsskog ställer andra krav än produktionsskog. Många mål och många värden kräver många olika ­metoder – och bra kommunikation med medborgarna. SKOGEN hälsar på i Linköping och Norrköping för att få reda på hur man kan göra.
 • Peter Arnevall

  Samordning stoppade ny Salabrand

  SKOGSBRAND. Erfarenheterna från 2014 gjorde att årets bränder i samma område kunde släckas snabbare. Bättre organisation ger bättre beredskap.
 • Annons