Gällö växlar upp

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
Gällö Timber
Full koll på produktionen.
INDUSTRI. Gällö Timbers sågverk i Jämtland ökar produktionen, vilket kan innebära både fler arbetstillfällen och ökad efterfrågan på lokal skogs­råvara.

De senaste åren har ägarna ­Persson Invest och SCA investerat nära en ­miljard kronor och nu ska produktions­kapaciteten ökas från 340 000 kubik­meter sågade trävaror per år till först 400 000 och i ett senare skede 500 000. 

Annons
Annons

Det innebär att sågverket blir ett av de större i Norrlands inland. För att klara ökningen kommer omfattande investeringar att göras i bland annat torkkapacitet och såglinjer. 
Produktionsökningen inleddes redan i slutet av fjolåret. Då driftsattes en ny produktionslinje som årligen skall fram­ställa cirka 20 000 kubikmeter färdigt pallmaterial till emballageindustrin. Samtidigt ny­anställdes fem personer.
Företrädare för bolaget ser möjligheter att växa ännu mer.

SKOGEN 2/2020

 

Publicerad:
Bild för Per Ericsson
Per Ericsson
Frilansjournalist
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons
 • Ny FSC-standard senareläggs

  Kategorier: FSC Sverige, FSC-standard
  Skogscertifieringsorganet FSC Sverige flyttar fram startdatum för sin nya skogsbruksstandard till den första september. Ytterligare förskjutningar kan bli aktuella om coronakrisen blir långvarig.
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons