Fyra nya målbilder för miljöhänsyn

8 december 2016 Skogssektorn har enats om fyra nya målbilder om miljöhänsyn vid skogsbruk. De handlar om användning av kulturstubbar, körning i skogsmark, hänsyn till sandtallsskog samt kommunikation med friluftslivet inför skogsbruksåtgärder.

Fyra nya målbilder för miljöhänsyn

Det finns sedan tidigare ett fyrtiotal målbilder för god miljöhänsyn som skogsföretag, myndigheter och olika intresseorganisationer gemensamt arbetat fram. Målbilderna talar om vilken hänsyn som skogsbruket förväntas ta vid skogsbruksåtgärder. De kan fungera som handledning vid avverkning eller andra åtgärder i skogen.

– Varje ny målbild gör det lättare att ta god miljöhänsyn i hela kedjan, från planering till det praktiska utförandet, säger Oskar Forsberg, Skogsstyrelsen,  i ett pressmeddelande.

Målbilderna ska vara så effektiva verktyg som möjligt i den praktiska vardagen för planerare, maskinförare och andra yrkesgrupper. Därför har också ett antal målbilder reviderats och vidareutvecklats.

– Synpunkter från användarna är mycket viktiga när målbilderna löpande ses över och vässas, säger Oskar Forsberg.

Målbilderna för god miljöhänsyn finns samlade på Skogsstyrelsens webbplats.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogenJobb