DEBATT.

Fyra myndigheter vill se mer bioenergi

30 januari 2018 Bioenergi framställd på ett hållbart sätt kan avsevärt bidra till att begränsa klimatförändringarna. Därför behöver det bli dyrare att släppa ut koldioxid. Det skriver generaldirektörerna för fyra myndigheter i en gemensam rapport.

Fyra myndigheter vill se mer bioenergi

I rapporten, som presenteras utförligare på SvD Debatt idag, är de fyra myndigheterna Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Energimyndigheten överens. Bioenergi som framställs på ett hållbart sätt kan spela en viktig roll i ersättningen av fossila bränslen, hävdar de.

Bioenergi kan underlätta den energiomställning som måste till för att vi ska klara Parisavtalet som slår fast att temperaturökningen måste hållas under två grader.

Förutsättningarna och tekniken finns och mycket är redan gjort, men för att få fart på utvecklingen behövs det effektiva styrmedel, skriver de fyra generaldirektörerna i debattartikeln:

  • Höj kostnaderna generellt för klimatpåverkande utsläpp.
  • Fasa ut subventionerna till fossila bränslen
  • Låt bioenergin få konkurrera på lika villkor.

Samtidigt måste det säkerställas att uttaget av biomassa inte hotar den biologiska mångfalden.

Frågan om förutsättningarna för framtidens bioenergi är just nu högaktuell på EU-nivå där det föreslås begränsningar som kan göra det mindre fördelaktigt med biobränsle. Frågan är inte slutgiltigt avgjord och myndigheterna känner en oro för EU-beslut som kan bli en stoppkloss för bioenergin.

I debattartikeln skriver generaldirektörerna också:

”Vi fyra myndigheter som verkar inom miljö och gröna näringar, arbetar nu tillsammans för att bioenergi ska bli ett hållbart och kraftfullt verktyg i klimatarbetet. Bioenergi på rätt sätt. Kommer besluten på plats finns alla förutsättningar att lyckas.”

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb