Fuskande SLU-forskare avslöjad

19 april 2007

Forskning som klassats som ett av de största vetenskapliga genombrotten, har visat sig vara baserat på manipulerade data.

Enligt forskargruppen är det en gästforskare från Kina som medvetet ändrat försöksresultat som handlar om hur blommor vet att de ska blomma.
Resultaten publicerades i den ansedda tidskriften Science för två år sedan och ansågs vara ett mycket viktigt vetenskapligt genombrott.

Läs mer »

Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb