Fungerar E 10 i motorsågen?

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Det nya motorbränslet E 10, som ska ersätta 95 oktan, släpps förmodligen till hösten. Bränslet skapar redan nu en hel del osäkerhet. På tvåtaktssidan, dit motorsågar räknas, är frågeställningarna flera. Bland annat undrar många om E 10 går att blanda med tvåtaktsolja.

Finns det risk för motorskador till följd av sämre smörjning av cylinderloppet? Farhågor finns eftersom E10 ska få högre etanolinblandning än dagens bränsle.
Eller kanske E10 drar åt sig fukt som orsakar vattenutfällning i bensintanken? Begreppen reds ut av SKOGEN. Men innan vi går in på de olika detaljerna är en presentation av E10 på sin plats.

Annons
Annons

E10 är alltså namnet på den nya bensinsort som ska ersätta 95 oktan. Skillnaden är i princip att inblandningen av etanol höjs från dagens fem procent till tio procent, därav det nya namnet. Etanolen kommer i dag från både skogen och jordbruket men andelen från skogen förväntas öka.
Finessen med E10 är att utsläppen av koldioxid kommer att minska med några procent, vilket är det övergripande målet med bränsleförändringen.

Exakt när det kommer att finnas E10 i bränslepumparna är ännu inte helt klart. Det datum som nämns i EU-direktivet är redan passerat, den 1 januari 2011. Men det svenska regelverket är i skrivande stund ännu inte helt klart. Företrädare för de oljebolag som SKOGEN kontaktat säger att man beräknar en försäljningsstart av E10 tidigast under hösten 2011. Men man kan heller inte utesluta att premiären för E10 i de svenska bränslepumparna blir först under 2012. Osäkerhet om försäljningsstarten således. Men att E10 kommer, det är däremot helt säkert.
E10-bränsle är redan idag infört i flera länder i Europa, bland annat i Finland och i Tyskland.
Eftersom E10 ännu inte finns i Sverige har ett par av de oljebolag vi varit i kontakt med inte haft möjlighet att närmare undersöka blandbarheten mellan E10 och tvåtaktsolja. Men ett bolag som gjort prov är Statoil. De har testat sina egna tvåtaktsoljor med E10 och funnit att samtliga tvåtaktsoljor som Statoil tillhandahåller i sina försäljningsställen fungerar med en etanolinblandning på upp till 15 procent utan tecken på separation. Man har med andra ord en marginal på 5 procent. Detta gör även att den befarade risken för motorskador till följd av sämre smörjning av cylinderloppet med oljeblandad E10 inte skall vara större än för "vanlig" oljeblandad bensin.

Läs mer under Tips&Råd»

Text och foto: Per Ericsson

Publicerad:
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons