Fungerar E 10 i motorsågen?

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Det nya motorbränslet E 10, som ska ersätta 95 oktan, släpps förmodligen till hösten. Bränslet skapar redan nu en hel del osäkerhet. På tvåtaktssidan, dit motorsågar räknas, är frågeställningarna flera. Bland annat undrar många om E 10 går att blanda med tvåtaktsolja.

Finns det risk för motorskador till följd av sämre smörjning av cylinderloppet? Farhågor finns eftersom E10 ska få högre etanolinblandning än dagens bränsle.
Eller kanske E10 drar åt sig fukt som orsakar vattenutfällning i bensintanken? Begreppen reds ut av SKOGEN. Men innan vi går in på de olika detaljerna är en presentation av E10 på sin plats.

Annons
Annons

E10 är alltså namnet på den nya bensinsort som ska ersätta 95 oktan. Skillnaden är i princip att inblandningen av etanol höjs från dagens fem procent till tio procent, därav det nya namnet. Etanolen kommer i dag från både skogen och jordbruket men andelen från skogen förväntas öka.
Finessen med E10 är att utsläppen av koldioxid kommer att minska med några procent, vilket är det övergripande målet med bränsleförändringen.

Exakt när det kommer att finnas E10 i bränslepumparna är ännu inte helt klart. Det datum som nämns i EU-direktivet är redan passerat, den 1 januari 2011. Men det svenska regelverket är i skrivande stund ännu inte helt klart. Företrädare för de oljebolag som SKOGEN kontaktat säger att man beräknar en försäljningsstart av E10 tidigast under hösten 2011. Men man kan heller inte utesluta att premiären för E10 i de svenska bränslepumparna blir först under 2012. Osäkerhet om försäljningsstarten således. Men att E10 kommer, det är däremot helt säkert.
E10-bränsle är redan idag infört i flera länder i Europa, bland annat i Finland och i Tyskland.
Eftersom E10 ännu inte finns i Sverige har ett par av de oljebolag vi varit i kontakt med inte haft möjlighet att närmare undersöka blandbarheten mellan E10 och tvåtaktsolja. Men ett bolag som gjort prov är Statoil. De har testat sina egna tvåtaktsoljor med E10 och funnit att samtliga tvåtaktsoljor som Statoil tillhandahåller i sina försäljningsställen fungerar med en etanolinblandning på upp till 15 procent utan tecken på separation. Man har med andra ord en marginal på 5 procent. Detta gör även att den befarade risken för motorskador till följd av sämre smörjning av cylinderloppet med oljeblandad E10 inte skall vara större än för "vanlig" oljeblandad bensin.

Läs mer under Tips&Råd»

Text och foto: Per Ericsson

Publicerad:
 • ”Bjud in till produktionsskogen”

  LEDARE. Med temat Öppna skogen vill vi ta fasta på att det inte behöver finnas någon motsättning mellan att bedriva lönsam virkesproduktion och vara en välkomnande värd för olika skogsgäster, skriver Johan Larsson .
 • Annons
 • Rejält lönsamhetsfall för sågverken

  Från rekordvinster till nollresutat på bara några månader. Så beskriver Danske Bank läget för vissa sågverk.
 • Forskare utvinner el ur trä

  Kategorier: träforskning, KTH
  Forskare vid KTH har utvunnit elektricitet ur trä. Effekten är anmärkningsvärd, anser de.
 • Annons
 • Därför har vi räknat som vi gjort i SKA 22

  SKOGENdebatt, SKA 22 ger, i enlighet med regeringsupdpraget, ett slags avverkningstak under vilket marknaden kan agera. Men vi välkomnar fortsatta analyser av andra aktörer. Det menar Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen, apropå två tidigare debattartiklar om SKA 22.
 • Hyggesfria veckan är öppen för alla

  Många vill veta mer om hyggesfritt. Under nästa vecka ordnar Skogsstyrelsen därför Hyggesfria veckan med en mängd kostnadsfria seminarier online.
 • Annons