SKOGENdebatt.

”Fundera ett varv till vid rekryteringssatsningar”

3 mars 2023 Branschens rekryteringsansvariga har skrämts från vettet av den berättigade kritiken mot macholkulturen, men två fel gör inte ett rätt, skriver Jonas Jacobsson, skoglig doktor.

De som jobbar med personal- och rekryteringsfrågor måste se bredare på sitt uppdrag skriver Jonas Jacobsson, efter att ha läst SKOGEN 2/2023 där jämställdhet och rekryteringsfrågor fått stort utrymme. Han fortsätter:

Enligt SCB går 113 män på 100 kvinnor i åldrarna 20 till 25 år i dag. Det är ett mycket stort och allvarligt samhällsproblem, där skogsbruket bara kan bidra på marginalen. 

Huvudsakligen gäller det att få unga män att intressera sig för och utbildas till yrken som nu är helt kvinnodominerade (vård, skola och omsorg till exempel), men det är kontraproduktivt att inte ta till vara möjligheten att locka unga män att söka sig till skogsbruket.

Bland skogsbrukets arbetsgivare är det ingen brist på intresse för unga välutbildade kvinnor, men nu måste man börja tänka på de unga männen vid riktade rekryteringssatsningar. 

Dags att fundera ett varv till!

JONAS JACOBSSON

Skoglig doktor och tidigare verksam vid bland annat SLU och Assi Domän.

Illustration: Martin Jacobsson.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb