”Fub-mätning gynnar skogsägarna”

2 januari 2008 Beskyllningarna om "fuskfub" är ogrundade, menar Södras virkeschef Anders Svensson.

Under drygt ett år har Södra mätt in timmer i m3to, använt omräkningstal och sedan betalat skogsägarna i kronor per m3fub. Från och med första januari kommer virket att mätas direkt i fastkubikmeter.
Övergången till fastkubikmeter har utsatts för kraftig kritik i såväl media som på internet. Kritikerna anser att det finns dolda prissänkningar, att det bara är ett sätt för Södra att få billigare virke, att inmätningen inte fungerar tekniskt och att maskindatorerna inte klarar av att aptera efter den nya prislistan. Andra påståenden är att fördelningsapteringen innebär förluster för skogsägarna och att prisavdraget för fel längdfördelning leder till ”desperat” aptering och dolda förluster.
Är det så illa i en förening som ”ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen”? SKOGEN har ställt frågan till Anders Svensson, virkeschef vid Södra?

SKOGEN: Finns det anledning för skogsägarna att misstänka dolda prissänkningar?
— Tvärtom. Priserna på gran var oförändrade efter övergången. Förändringen var mer ett matematiskt jobb där vi avrundade uppåt till skogsägarens fördel i de fall där det var aktuellt. Vi värderade även prislistorna genom datasimuleringar för att se att allt var rätt. Utfallet hittills visar att resultatet blev som vi ville.
— På tall gjordes samma sak. Men i samband med övergången till fastkubikmeter så höjdes priserna. Några dolda prissänkningar går inte att hitta där heller.

Södras tjänstemän ska ha påstått att ett skäl för förändringen var att Södra skulle få billigare virke.
— Jaha, det är svårt att kommentera vad någon sagt. Men det har inte blivit billigare. Vi får framför allt bättre virke och därmed högre värde, vilket också var ambitionen. Idén med förändringen var att underlätta längdtillredningen och därigenom få bättre kvalitet.

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Läs hela intervjun i papperstidningen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb