FSC: Vi välkomnar synpunkter och dialog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
SKOGENdebatt. Lars M Johansson frågar om FSC Sverige har blivit en hemlig grupp för några få invalda. FSC Sverige är en medlemsdriven frivilligorganisation som strävar efter dialog och öppenhet, och vi vill gärna få fler medlemmar och användare, skriver styrelserepresentanter i en replik.
Debattartikeln tar upp ett antal frågor som vi gärna vill svara på. Den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige trädde i kraft den 1 oktober 2020. Processen med att ta fram en ny skogsbruksstandard har varit lång och haft många inblandade. Både FSC-medlemmar, externa intressenter och experter har fått möjlighet att påverka innehållet. Standarden har även varit ute på öppna konsultationer, och Mellanskog, som Johansson företräder, är en av de organisationer som har bidragit med synpunkter. Under pågående förhandlingar är det inte möjligt att göra alla möteshandlingar offentliga, och att göra det är knappast praxis utanför FSC heller.
 
Arbetet med att uppdatera standarden har letts av vår standardkommitté tillsammans med FSC Sveriges kansli och med stöd av styrelsen. Vi anser att det är en bra ordning att kommittén, bestående av experter från våra medlemmar, leder arbetet med att utveckla regelverket, och att styrelsen fokuserar på strategiska frågor. 
Sedan standarden godkändes i slutet av 2019 har vi arbetat hårt med att informera om nyheterna i standarden via pressmeddelanden, nyhetsbrev och nyheter på hemsidan, och i oktober genomförde vi två öppna webinarer där standarden presenterades. En inspelning är inom kort tillgänglig på vår hemsida. 
 
ARBETET GÖRS IDEELLT
FSC Sverige är en medlemsdriven frivilligorganisation och vi vill gärna ha fler medlemmar. Vi får våra intäkter från medlemsavgifter, serviceavgifter, varumärkeslicenser och bidrag från FSC International. Att engagera sig i FSC Sverige innebär att man ställer upp ideellt, och inget arvode utgår till ledamöter i styrelse eller kommittéer. 
Till syvende och sist är det frivilligt att vara FSC-certifierad. Vi tycker att det är bra att konsumenter genom att välja FSC-märkta produkter visar att de vill ha mer hållbart skogsbruk och att företag och skogsägare vill FSC-certifiera sig. Drygt 30 000 privata skogsägare har hittills FSC-certifierat sin skogsmark, och nästan alla är certifierade via gruppcertifikat som underlättar certifieringen på olika sätt. Södra Skogsägarna är representerade i såväl standardkommittén som styrelsen, men övriga skogsägarföreningar är idag inte medlemmar i FSC Sverige. Vi ser gärna en fortsatt dialog med Mellanskog och övriga skogsägarföreningar, och hoppas på närmare kontakter framöver! 
 
DENNIS KRAFT, Birdlife Sverige och styrelseordförande FSC Sverige
 
JOHAN LINDMAN, Stora Enso och vice styrelseordförande FSC Sverige
 
 
Opinion
Publicerad:
 • Keslas skördaraggregat

  Traktor blir skördare

  SMÅSKALIGT. Finska Kesla presenterar ett nytt skördaraggregat för montering på till exempel traktorer och grävmaskiner på upp till fem ton, skriver företaget i ett pressmeddelande.
 • Annons
 • Ecolog 584F

  Eco Log lanserar ännu en skotare

  BREDDAR. Efter sammanslagningen med Gremo fick Eco Log ett större utbud av framför allt mindre skotare, men nu kompletterar man ändå med en ny modell, 584F.
 • Komatsu modell 835TX

  TX ska skota smidigare

  STRATEGI. Komatsu gör en översyn av sitt skotarutbud. En helt ny modell, två uppdaterade och ett nytt gallringskoncept hör till nyheterna.
 • Annons
 • Planerad avverkning på renbetesmark pausas

  Sveaskogs avverkningsplaner i Luokta-Mávas sameby har mött starka protester. Nu pausar bolaget skogsbruksåtgärderna.
 • 200 ton massaved föll överbord

  Kategorier: virkestransport, massaved
  I Stubbsandsviken utanför Örnsköldsvik flöt plötsligt en stor mängd stockar omkring tidigare i veckan.
 • Annons