FSC tvivlar på certifierarna

20 maj 2010 Naturskyddsföreningens kritik mot brister i FSC-systemet ska omgående följas upp och en ny revision av den svenska skogsbruksstandarden kommer att påbörjas om ett år. Det bestämdes på Svenska FSC:s årsstämma den 20 maj.

FSC uttalar samtidigt ett visst tvivel på att certifieringsföretagen klarar sitt uppdrag: Svenska FSC ska omgående utreda i vilken omfattning bristerna kan kopplas till FSC-certifierade markägare. Svenska FSC ska också återkomma med åtgärdsförslag för att säkerställa att FSC-standardens krav på naturvårdshänsyn följs, vilket Naturskyddsföreningen begär.

I pressmeddelandet understryks att svenska FSC ser mycket allvarligt på kritiken som gör gällande att skogsägare har fått certifikat men ändå inte lever upp till FSC:s regler för naturvårdshänsyn.

Den 1 juni börjar en ny svensk skogsbruksstandard enligt FSC att gälla. Beslut om nästa reviderade standard ska fattas år 2014 och en plan för revideringsarbetet ska redovisas och beslutas om på FSC:s årsstämma 2011.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb